Xã hội

[Infographics] Hà Nội: 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hà Nội

Đến nay, tất cả 382 xã của Hà Nội đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 48 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

(Nguồn: Infographics)

Xem thêm