An sinh

[Infographics] Tra cứu trực tuyến về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID

Thông qua ứng dụng VssID, có thể giám sát nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của người sử dụng lao động.

(Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TTXVN - VssID – bảo hiểm xã hội số là một sản phẩm trong hệ sinh thái về ứng dụng công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội, nhằm thiết lập các kênh thông tin giao tiếp và tạo điều kiện để những người sử dụng bảo hiểm xã hội có thể tiếp cận thông tin và thực hiện các dịch vụ công một cách đơn giản, tiện lợi và nhanh chóng, đặc biệt là những dịch vụ công mang tính chất đòi hỏi mức độ xác thực và định danh cao như các dịch vụ công liên quan đến thanh toán.

VssID còn cho phép người dân tra cứu một số thông tin như mã số bảo hiểm xã hội; cơ quan Bảo hiểm xã hội; cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, VssID còn cho phép người dân thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của người sử dụng lao động góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của các đơn vị, doanh nghiệp./.

Tin liên quan

Xem thêm