An sinh

[Infographics] Hướng dẫn thay đổi, cập nhật trên tài khoản ứng dụng VSSID - Bảo hiểm xã hội số

Để thay đổi, cập nhật trên tài khoản ứng dụng VSSID - Bảo hiểm xã hội số, người dùng làm theo 3 bước như hướng dẫn.

3 bước thay đổi cập nhật trên tài khoản ứng dụng VSSID - Bảo hiểm xã hội số. (Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
Chu Thanh Vân

Tin liên quan

Xem thêm