Giáo dục

[Infographics] Tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 tại Hà Nội: Ba trường hợp thí sinh được cộng điểm

Hà Nội

Ba trường hợp được cộng điểm ưu tiên trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2023 - 2024 tại Hà Nội.

TTXVN - Theo Công văn số 922/SGDĐT-QLT ngày 31/3/2023 hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành, có 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10  năm học 2023 - 2024. Tương ứng với mỗi trường hợp là mức cộng điểm ưu tiên khác nhau.

TTXVN

Xem thêm