Thời sự

Kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng

Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng.

TTXVN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 27/8/2023 về kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng đảm bảo an toàn thực phẩm. (Ảnh: TTXVN)

Quyết định số 998/QĐ-TTg nêu rõ: Kéo dài thời gian hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng được thí điểm thành lập tại Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ và được tiếp tục hoạt động theo Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 26/8/2023 cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền đối với mô hình tổ chức chính thức về quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng; phối hợp với các bộ, ngành trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan./.

TTXVN

Xem thêm