Xã hội

Khai mạc Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh Phú Yên

Tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm của Phú Yên cơ bản ổn định và có mặt phát triển; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo.

Phiên khai mạc Kỳ họp lần thứ 16 của HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

(TTXVN) - Sáng 5/7, Kỳ họp lần thứ 16 của HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung 6 tháng cuối năm 2023; đồng thời thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn về những vấn đề cử tri quan tâm và xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Khai mạc kỳ họp, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ 2021 - 2026 và là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026.

Vì vậy, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá, xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm để có giải pháp khắc phục hiệu quả trong 6 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo.

HĐND tỉnh Phú Yên sẽ xem xét để thông qua 26 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trình. Đây là những cơ sở pháp lý nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để các cấp, các ngành triển khai thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ có báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước; các ý kiến trả lời của lãnh đạo UBND tỉnh, sở, ban, ngành liên quan. Đồng thời, HĐND tỉnh thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Qua tổng hợp, 10 đại biểu HĐND tỉnh đăng ký chất vấn thủ trưởng 8 sở, ngành của tỉnh. Đây là kỳ họp có số lượng đại biểu đăng ký chất vấn nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Đại diện cho UBND tỉnh Phú Yên, ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 và những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung 6 tháng cuối năm. Đồng thời, báo cáo tóm tắt kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp trước.

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên phát biểu khai mạc. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Yên (GRDP) ước đạt 6,9%, đứng thứ 20/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.726 tỷ đồng, giảm 34,8% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 113,6 triệu USD, đạt 47,3% so với kế hoạch đề ra. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 10.710 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công tính đến ngày 20/6/2023 bằng 11,2% kế hoạch vốn tỉnh giao và bằng 15,3% kế hoạch vốn Trung ương giao.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản của tỉnh Phú Yên trong 6 tháng đầu năm 2023 cơ bản ổn định, tổng giá trị sản xuất tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Năng suất lúa vụ Đông Xuân đạt 73,7 tạ/ha, tăng 8,3 tạ/ha so với niên vụ trước. Toàn tỉnh được công nhận thêm 11 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 48 sản phẩm OCOP. Toàn tỉnh có thêm 289 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn trên 4.000 tỷ đồng. Giao quân năm 2023 đạt chỉ tiêu 100%. Tai nạn giao thông trên địa bàn giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ.

Về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tiếp thu, giải trình. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được xem xét, giải quyết. Trong đó có 15 nội dung đã hoàn thành, 35 nội dung đang được các ngành tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2023 và thời gian tới.

Qua nghe báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên, các đại biểu HĐND tỉnh đánh giá: tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định và có mặt phát triển.  Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân được cải thiện. Quốc phòng an ninh được tăng cường; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng được tăng cường.

Tuy nhiên, HĐND tỉnh Phú Yên thẳng thắn nhìn nhận, trong 6 tháng đầu năm 2023, tiến độ phục hồi kinh tế của tỉnh còn chậm. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Tiến độ lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050 còn rất chậm.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng, phát triển du lịch đã đạt được một số kết quả nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Số doanh nghiệp dừng hoạt động và giải thế tăng so với cùng kỳ.

Một bộ phận cán bộ, công chức vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Đời sống người dân ở một số nơi còn khó khăn, nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất chưa đảm bảo. Đây là những tồn tại, thách thức rất lớn cần có giải pháp kịp thời và hữu hiệu để sớm khắc phục.

Tại phiên khai mạc Kỳ họp lần thứ 16 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu HĐND tỉnh đã được nghe: Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt tổng họp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Các Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã báo cáo về những vấn đề liên quan thuộc lĩnh vực hoạt động của mình.

Kỳ họp thứ 16 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến diễn ra trong ba ngày, từ ngày 5-7/7/2023.

Tường Quân

Xem thêm