Xã hội

Khẳng định vị thế là đơn vị xuất bản hàng đầu về sách lý luận, chính trị

Hà Nội

Ông Trần Thanh Lâm đề nghị Nhà xuất bản tập trung xây dựng, lựa chọn đề tài, xuất bản các ấn phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn của đất nước.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Ngày 5/1, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm khẳng định, trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, tiếp tục phát huy truyền thống, có những bước phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; khẳng định được vị thế là đơn vị xuất bản hàng đầu về sách lý luận, chính trị.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trở thành trung tâm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, ông Trần Thanh Lâm đề nghị Nhà xuất bản tập trung xây dựng chương trình hành động, đề án, kế hoạch xuất bản sách hằng năm, trong đó tập trung xây dựng, lựa chọn đề tài, xuất bản các ấn phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn của đất nước.

Nhà xuất bản cần tăng cường đầu tư, triển khai hiệu quả việc chuyển đổi số, mở rộng quy mô thị trường sách điện tử, sách nói đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, đọc đa dạng của độc giả trong bối cảnh mới; đa dạng hóa công tác phát hành sách lý luận, chính trị trên các nền tảng số; ưu tiên chú trọng việc hợp tác quốc tế, giao dịch bản quyền sách lý luận, chính trị. Đồng thời, Nhà xuất bản tích cực phối hợp với các các cơ quan có liên quan tập trung đánh giá, tổng kết thực tiễn, đề xuất các giải pháp đối với xuất bản phẩm thuộc đề án, dự án của Đảng, Nhà nước (như: Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn…) để trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương trong giai đoạn tiếp theo nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu trang bị kiến thức, tri thức trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh cho biết, năm 2023, Nhà xuất bản đã xuất bản 923 đề tài (gồm sách in, sách điện tử và văn hóa phẩm). Công tác tuyên truyền, quảng bá các xuất bản phẩm, hình ảnh của Nhà xuất bản được đẩy mạnh, chất lượng tin bài được nâng cao; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Nhà xuất bản tổ chức tốt các hội nghị, tọa đàm khoa học, các sự kiện giới thiệu, ra mắt sách, trong đó tổ chức thành công Lễ ra mắt các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều ấn phẩm sách và lịch hay, có giá trị.

Nhà xuất bản phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Cùng với đó, Nhà xuất bản tăng cường phối hợp, ký kết với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác xuất bản, thông tin, truyền thông giới thiệu sách như: Tỉnh ủy Điện Biên, Tỉnh ủy Hà Giang, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Công an… Tổ chức trao tặng các tủ sách điện tử của Nhà xuất bản cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cả nước.

Trong năm 2023, Nhà Xuất bản tiếp tục triển khai hiệu quả công tác xuất bản điện tử với 228 cuốn; tạo và gắn sách vào tài khoản sử dụng tủ sách điện tử 3.075 tài khoản cho 41 cơ quan/đơn vị. Nhà xuất bản đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành ở Trung ương, địa phương tổ chức 14 hội thảo, tọa đàm khoa học (trong đó có 02 hội thảo khoa học quốc gia). Nổi bật là những tọa đàm, hội thảo có liên quan đến tuyên truyền giới thiệu sách, đặc biệt là giới thiệu về giá trị lý luận, thực tiễn của cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công tác phát hành có nhiều đổi mới, đạt kết quả tốt. Hoạt động bán sách trên nền tảng online năm 2023 đạt được thành tích rất đáng khích lệ, đạt doanh số cao, đóng góp lớn vào công tác phát hành, tiêu thụ sách của Nhà xuất bản. Năm 2023, tổng doanh thu từ sách toàn Nhà xuất bản đạt 103,64 tỷ đồng.

Bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận, hoạt động của Nhà xuất bản vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: giá thành sản xuất tăng do giá nguyên vật liệu ngành in liên tục tăng. Một số quy định, quy chế của Nhà xuất bản không còn phù hợp với tình hình mới. Các mảng công việc vận hành theo các phương pháp thủ công, chưa có phần mềm kết nối thống nhất. Hệ thống máy móc, trang thiết bị công nghệ thông tin chưa đồng bộ...

Lãnh đạo Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhận cờ thi đua. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Hội nghị, Nhà xuất bản công bố các quyết định của Đảng, Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cho tập thể, cá nhân Nhà xuất bản và công bố các quyết định của Giám đốc, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản về danh hiệu các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2023./.


Đỗ Bình

Xem thêm