Chỉ đạo, Điều hành

Không giải quyết thủ tục thuê đất với các chủ đầu tư chậm triển khai dự án

Thanh Hóa

Chủ đầu tư không tích cực triển khai theo đúng quy định, thủ tục đầu tư hoặc dự án không còn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; không còn kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án.

Một trong số các dự án chậm triển khai không được gia hạn hoàn thành hồ sơ thuê đất tại Thanh Hóa. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

TTXVN - UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định không gia hạn hoàn thành hồ sơ thuê đất đối với 20 dự án, trước thực trạng nhiều chủ đầu tư không tích cực triển khai dự án, không phối hợp với cơ quan nhà nước để giải phóng mặt bằng và thực hiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư.

Các dự án trên tập trung ở thành phố Thanh Hóa và các huyện như Nông Cống, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Bá Thước, Cẩm Thủy, Mường Lát.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa Lê Minh Nghĩa cho biết, 20 dự án này không được gia hạn là do chủ đầu tư không tích cực triển khai theo đúng quy định, không tích cực phối hợp với cơ quan nhà nước để giải phóng mặt bằng và thực hiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư hoặc dự án không còn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; diện tích còn lại không đảm bảo để thực hiện dự án; nhà đầu tư không còn kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án…

Dự án Nhà máy sản xuất chăn ga gối đệm xuất khẩu (huyện Thọ Xuân) có thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục là năm 2020, lý do không gia hạn là UBND huyện đã nhiều lần đấu mối với nhà đầu tư làm việc, tuy nhiên chủ đầu tư không phối hợp thực hiện…

Dự án Cửa hàng xăng dầu và Khu thương mại dịch vụ Hoằng Hải, theo kế hoạch đến ngày 6/8/2018 sẽ phải hoàn thành hồ sơ thủ tục, nhưng đến nay chủ đầu tư không tích cực triển khai, không giải phóng mặt bằng. Dự án này cũng không còn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hay dự án Đầu tư xây dựng trang trại lợn hậu bị và lợn thịt có thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục là ngày 17/10/2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh Thanh Hóa giao thông báo việc không gia hạn đối với 20 dự án tới các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để không giải quyết các hồ sơ, thủ tục, công việc liên quan đến các dự án nêu trên./.

Trịnh Duy Hưng

Tin liên quan

Xem thêm