Thực thi chính sách

Khuyến khích nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến.

Người dân tỉnh Quảng Ngãi làm thủ tục hành chính. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

(TTXVN) Tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi Tạ Công Dũng, tỉnh đã hợp nhất Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thành Trung tâm Phục vụ-Kiểm soát thủ tục hành chính.

Trung tâm được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, duy trì các ứng dụng tiện ích, nâng cao hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ và là đầu mối tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại, chuyên nghiệp nhất của tỉnh. Đến hết tháng 11/2022, Trung tâm Phục vụ-Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giải quyết hơn 127.650 hồ sơ, trong đó trả kết quả trước hạn và đúng hạn 127.400 hồ sơ, chiếm 99,8%.

Quảng Ngãi khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Trong năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết hơn 43.000 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ bình quân gần 50%, qua đó giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại.

Nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 7/7/2022 quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Theo đó, có 10 nhóm thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến có mức thu phí, lệ phí giảm 50% so với khi nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính không qua trực tuyến.

Quảng Ngãi giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh (30% đối với sở, ban, ngành, 20% đối với huyện đồng bằng, 10% đối với huyện miền núi); vận động cá nhân, tổ chức thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia; xây dựng phần mềm thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di động để mở rộng phương thức nộp hồ sơ trực tuyến cho tổ chức, cá nhân.

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan biên dịch thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài, người nước ngoài (116 thủ tục) sang 4 thứ tiếng (Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản), tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, người nước ngoài đến công tác, làm việc tại tỉnh. Tỉnh cũng duy trì làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi Tạ Công Dũng, cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ và chính quyền tỉnh thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất trong giai đoạn hiện nay. Với nhiều nỗ lực, ngay từ năm đầu tiên thực hiện theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, năm 2021, Quảng Ngãi đã tạo chuyển biến, đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. Nếu như năm 2020 Quảng Ngãi đứng cuối (63/63 tỉnh, thành) trong bảng xếp hạng cải cách thủ tục hành chính, đến năm 2021, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh tăng 24 bậc so với năm 2020, đứng thứ 39/63 tỉnh, thành phố.

Kết quả trên nhờ sự nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thời gian tới, Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; duy trì hoạt động hiệu quả Trung tâm Phục vụ-Kiểm soát thủ tục hành chính và Bộ phận một cửa các cấp; nâng cấp phần mềm Cổng dịch vụ công-Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh (iGate 2.0) và kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Địa phương thực hiện kịp thời nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi, ông Tạ Công Dũng thông tin thêm./.


Phạm Cường

Tin liên quan

Xem thêm