Xã hội

Lâm Đồng: Thay đổi nhân sự Bí thư Thành ủy hai thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc

Lâm Đồng

Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thông báo kết luận của Ban Thường vụ về công tác cán bộ tại Đà Lạt, Bảo Lộc và công bố các quyết định về nhân sự chức danh Bí thư Thành ủy hai thành phố.

Ngày 7/11, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị thông báo kết luận của Ban Thường vụ về công tác cán bộ tại Thành uỷ Đà Lạt và Thành ủy Bảo Lộc.

Theo đó, căn cứ Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ; căn cứ Kết luận số 497-KL/TU ngày 2/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xét đơn xin thôi tham gia công tác để làm thủ tục nghỉ hưu trước tuổi theo quy định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thống nhất để ông Trần Duy Hùng (sinh năm 1966), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Lạt thôi tham gia công tác kể từ ngày 7/11/2022 để làm thủ tục nghỉ hưu trước tuổi theo quy định. Đồng thời, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng công bố thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thống nhất giao ông Đặng Quang Tú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt điều hành Đảng bộ thành phố đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy Đà Lạt nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành Kỳ họp thứ 10 đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Duy Hùng do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm quy định của Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, nhất là vai trò người đứng đầu Đảng bộ, gây dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng uy tín cá nhân và Đảng bộ thành phố Đà Lạt.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã ký quyết định điều động và chỉ định ông Tôn Thiện Đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Bảo Lộc (nhiệm kỳ 2020-2025) thay ông Nguyễn Văn Triệu.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã xử lý kỷ luật mức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Triệu, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc. Ông Nguyễn Văn Triệu đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục gia đình, để con ruột phạm tội, phải truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm quy định của Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và Đảng bộ thành phố Bảo Lộc. Ngoài ra, trong giai đoạn ông Nguyễn Văn Triệu làm Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, địa phương này trở thành điểm nóng về việc phân lô, xẻ nền, bất động sản "lậu" gây bức xúc trong dư luận./.

Chu Quốc Hùng

Xem thêm