Xã hội

Lan tỏa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi

Hà Nam

Ngày 3/7, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam, Tỉnh đoàn Hà Nam tổ chức Diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với sự tham dự của hơn 100 đại biểu.

Các đại biểu tham luận tại Diễn đàn
Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Ngày 3/7, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam, Tỉnh đoàn Hà Nam tổ chức Diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với sự tham dự của hơn 100 đại biểu. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hà Nam lần thứ VI, tiến tới Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn quốc lần thứ IX.

Tại Diễn đàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam Nguyễn Xuân Đức cho biết, thời gian qua, xác định được vai trò, tầm quan trọng của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hà Nam và các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng thời triển khai, chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện đúng nội dung của phong trào nhằm tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp thêm tình yêu Tổ quốc trong đông đảo thanh niên. Thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các cấp Hội đã từng bước xây dựng lớp thanh niên Hà Nam yêu nước, có bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là những công dân tốt; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp. Cùng với đó, có hiểu biết về lịch sử, văn hóa, truyền thống đất nước; có đạo đức, lối sống văn minh, sức khỏe, kỹ năng, năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm; chủ động hội nhập quốc tế...

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam Nguyễn Xuân Đức khẳng định, Diễn đàn là dịp nâng cao nhận thức chính trị, định hướng lý tưởng cách mạng, khơi dậy ước mơ, cổ vũ khát vọng học tập, lập thân, lập nghiệp, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Hà Nam, thúc đẩy phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục là mũi nhọn, phát huy hiện quả trong nhiệm kỳ tới.

Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận một số vấn đề như: bối cảnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh Hà Nam; thời cơ - thách thức và các vấn đề đặt ra với thanh niên, thanh niên tín đồ tôn giáo trong giai đoạn hiện nay; lý tưởng, hoài bão của giới trẻ, vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cộng đồng...

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã tích cực triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với 5 nội hàm chính: “Thanh niên Hà Nam yêu nước, bản lĩnh”, “Thanh niên Hà Nam sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên Hà Nam sáng tạo, khởi nghiệp”, “Thanh niên Hà Nam tình nguyện vì cộng đồng” và “Thanh niên Hà Nam khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế”. Các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 42/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022”, Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới... Công tác tuyên truyền, biểu dương về các tấm gương người tốt, việc tốt trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội được quan tâm và có sức lan tỏa mạnh mẽ./.

Nguyễn Trọng Đại Nghĩa

Xem thêm