Xây dựng Đảng

Lào Cai xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong tình hình mới

Lào Cai

Lào Cai đã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với việc phát triển kinh tế-xã hội ở các xã biên giới, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Bộ đội Biên phòng giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó nhân dân.
Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Thực hiện các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân", 5 năm qua, tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ trên 160 tỷ đồng cho nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng; đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ khu vực biên giới trên 21 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh, xã hội.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động tham gia bảo vệ biên giới, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh như: Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; “Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Không chỉ triển khai có hiệu quả Chương trình “Quân dân y kết hợp”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”..., Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ cán bộ vận động quần chúng và cán bộ tăng cường xã trong tham mưu, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với việc phát triển kinh tế-xã hội ở các xã biên giới, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam nêu rõ, Lào Cai là tỉnh vùng cao, có đường biên giới quốc gia tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), có vị trí đặc biệt quan trọng trong phòng thủ bảo vệ Tổ quốc; đồng thời là cửa ngõ thông thương, giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các tỉnh trong nước và các nước trong khu vực ASEAN với Trung Quốc.

Để nâng cao hơn nữa vai trò và sức mạnh của toàn dân xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trong tình hình mới, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương của Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân". Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn lưu ý, thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” cần hướng vào thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ xây dựng khu vực biên giới vững mạnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn nhấn mạnh, Lào Cai cần phát huy nội lực, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới; phát huy vai trò của các đơn vị Bộ đội Biên phòng, lực lượng vũ trang, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cần phát huy sức mạnh tổng hợp trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Hoàng Giang yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong tỉnh thời gian tới cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh nói chung và bảo vệ an ninh biên giới quốc gia nói riêng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng và độc lập, chủ quyền an ninh biên giới; xây dựng biên giới phát triển toàn diện đồng thời chăm lo xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Ngoài ra, 8 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen./.

PV

Xem thêm