Xây dựng Đảng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, làm việc với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Hà Nội

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, Nhà xuất bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tuyên truyền, lan tỏa giá trị cốt lõi của cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong mọi tầng lớp nhân dân

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Chiều 16/2, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận và biểu dương những thành tựu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đạt được.

Ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc trước sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, sự lao động nghiêm túc, trí tuệ của Nhà xuất bản cùng các cơ quan liên quan xuất bản cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc và khẳng định, trong thời gian ngắn, cuốn sách được ra mắt bạn đọc, đánh giá là cuốn sách có giá trị, thành quả lớn lao, dấu ấn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhà xuất bản đã xuất bản nhiều cuốn sách, bộ sách quan trọng giúp Đảng ta, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị làm tốt công tác lý luận, công tác tư tưởng, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao vị thế, uy tín và càng có niềm tin trong nhân dân, từ đó đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định và được Văn kiện Đại hội XIII ghi nhận. Đó là những công lao, đóng góp thầm lặng của những người chưa được xuất hiện ở mặt tiền của cuốn sách, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, Nhà xuất bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tuyên truyền, lan tỏa giá trị cốt lõi của cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong mọi tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, phối hợp chuẩn bị văn kiện, tài liệu phục vụ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Thay mặt lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập báo cáo tóm tắt những kết quả đơn vị đạt được năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Nhà xuất bản tranh thủ tốt thời cơ, vận hội, khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu và đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Đáng chú ý, công tác biên tập, xuất bản được tăng cường, đặc biệt đã biên tập, xuất bản các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiều bộ sách/cuốn sách trở thành dấu ấn tiêu biểu của các ngành, cơ quan như, cuốn Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Nhà xuất bản kiện toàn nhân sự lãnh đạo cơ quan và nhiều chức danh khác. Công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống được coi trọng, công tác chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới theo hướng linh hoạt, quyết liệt, sâu sát. Công tác phát hành đạt hiệu quả cao, nắm bắt phù hợp xu thế mới.

Một số điểm nổi bật trong hoạt động của Nhà xuất bản như: Triển khai các đề án xuất bản sách gồm đề án xuất bản sách tiếng Lào, tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; tổ chức hiệu quả, dày đặc sự kiện truyền thông, giới thiệu sách ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt phối hợp cơ quan, bộ, ngành tổ chức giới thiệu các ấn phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

Nhà xuất bản tổ chức các tủ sách điện tử như, Tủ sách Chi bộ, Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trao tặng tủ sách cho cơ quan, đơn vị, địa phương trên cả nước; tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học với 14 hội thảo, tọa đàm khoa học được tổ chức năm 2023; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các hoạt động của Nhà xuất bản…/.


Đỗ Bình

Xem thêm