Hội nhập

Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Đây cũng là dịp xác định cụ thể các kiến nghị, đề xuất làm cơ sở để Bộ Quốc phòng đề xuất Thủ tướng Chính phủ đưa việc lập đề nghị xây dựng dự án Luật về tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Chính phủ.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

TTXVN - Ngày 27/6, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành pháp luật về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Trưởng Ban Chỉ đạo lập đề nghị xây dựng Luật về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; nhận định những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình. Đây cũng là dịp xác định cụ thể các kiến nghị, đề xuất làm cơ sở để Bộ Quốc phòng đề xuất Thủ tướng Chính phủ đưa việc lập đề nghị xây dựng dự án Luật về tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Chính phủ.

Theo Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã thành lập 5 Bệnh viện dã chiến cấp 2 và hai Đội Công binh. Nhiều văn bản quy định về chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình được ban hành.

Trong quá trình triển khai lực lượng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã kịp thời giải quyết chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với các lực lượng trực tiếp tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam theo đúng quy định; kịp thời hướng dẫn, đảm bảo chế độ, chính sách cho trường hợp bị tai nạn, hy sinh khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Nhiều nước đã ủng hộ Việt Nam trong đào tạo ngoại ngữ, xây dựng cơ sở vật chất, ủng hộ trang thiết bị phục vụ cho huấn luyện, đào tạo và triển khai tại phái bộ, ủng hộ phương tiện vận chuyển hàng hóa và con người đến phái bộ.

Tuy nhiên, công tác điều phối quốc gia về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc còn chưa được rõ nét; chưa được thực hiện đồng bộ, bài bản, dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển chọn, đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Liên hợp quốc. Một số chế độ, chính sách còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, chưa mang tính ưu tiên, khuyến khích cao, chưa bao quát hết các đối tượng được đề cập, chưa theo kịp với sự phát triển của nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất nhận định, việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc về cơ bản đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, đạt nhiều thành quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực về trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh. Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc cơ bản phù hợp, thống nhất và đồng bộ với Hiến pháp năm 2013, Luật Quốc phòng năm 2018 và Luật Công an nhân dân năm 2018.

Công tác phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các bộ, cơ quan ngang Bộ trong triển khai thi hành các văn bản: Nghị quyết số 130/2020/QH14; Nghị định số 61/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Nghị định số 162/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với cá nhân và công tác bảo đảm đối với các tổ chức của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, luôn được quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, được thể hiện trong công tác phối hợp nghiên cứu, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra lực lượng Việt Nam tại các phái bộ; phối hợp triển khai các quy trình, thủ tục cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam được chú trọng tạo nguồn, nâng cao năng lực; được đảm bảo đầy đủ vật chất, trang thiết bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã được quan tâm, đầu tư, đẩy mạnh, tạo thay đổi lớn trong nhận thức về tầm quan trọng của việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Để triển khai các bước tiếp theo trong việc lập hồ sơ xây dựng Luật về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến giao Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổ nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, Vụ Pháp chế (Bộ Quốc phòng) và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu tối đa các ý kiến tại Hội nghị để hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hoàn thành chậm nhất vào ngày 15/7/2023 để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng thời, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu Vụ Pháp chế (Bộ Quốc phòng) chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ hướng dẫn Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Tổ nghiên cứu xây dựng, triển khai các nội dung phục vụ công tác lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020; trên cơ sở nền tảng nội dung và đánh giá tác động chính sách, xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật theo quy định, đồng thời xin ý kiến tham gia của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến lưu ý, trong quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý, các cơ quan, đơn vị, nhất là các quân khu, quân chủng, binh chủng, đơn vị, nhà trường có liên quan, trước mắt là lực lượng công binh, quân y và các lực lượng khác, tiếp tục quan tâm, tạo nguồn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp cho các lực lượng chuẩn bị tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình cho các đội hình tiếp theo, trong đó tiếp tục phấn đấu tăng tỷ lệ nữ tham gia.

Bên cạnh đó, các đơn vị có liên quan từng bước nghiên cứu, tham mưu để mở rộng loại hình, quy mô, địa bàn tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình; góp phần thể hiện đúng đắn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm