Khoa học

Mục tiêu phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số đến năm 2025

Công cuộc Chuyển đổi Số Quốc gia của Việt Nam đã đạt được những kết quả rõ nét, nhận thức về Chuyển đổi Số không ngừng được nâng cao.

TTXVN - Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số là một trong ba mục tiêu chính của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cùng với mục tiêu phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

TTXVN

Tin liên quan

Xem thêm