Xã hội

Nâng cao chất lượng chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”

Bắc Kạn

Ngày 27/12, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển kinh tế tập thể, đánh giá kết quả thực hiện chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Khách tham quan mô hình nuôi cá hồi, cá tầm tại thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương, huyện Ba Bể. Ảnh TTXVN phát

Tính đến tháng 12/2022, toàn tỉnh có 656 tổ hợp tác với 7.210 thành viên, tăng 287 tổ hợp tác so với năm 2021, đạt 166,1% so với kế hoạch; 353 hợp tác xã với 3.600 thành viên, trong đó có 55 hợp tác xã mới thành lập; hai Liên hiệp hợp tác xã với 18 thành viên.

Trong năm 2022, các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển mô hình hợp tác xã được triển khai có hiệu quả, tác động nhiều mặt và trực tiếp đến việc củng cố, đổi mới, phát triển hợp tác xã, bước đầu làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và hộ nông dân về vai trò của hợp tác xã trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Một số hợp tác xã, tổ hợp tác đã phát huy nội lực, tranh thủ các điều kiện để phát triển. Một số hợp tác xã mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh, thị trường, nâng cao chất lượng, mẫu mã đáp ứng yêu cầu thị trường, đóng góp cho tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; góp phần tích cực giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Năm 2022, toàn tỉnh có 104 sản phẩm tham gia đánh giá sản phẩm của chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” cấp tỉnh, trong đó có 3 sản phẩm đăng ký năng hạng sao, 42 sản phẩm đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, 59 sản phẩm tham gia đánh giá lần đầu.

Tỉnh có 3 sản phẩm đủ điều kiện nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao; 41 sản phẩm được cấp lại giấy chứng nhận; 53 sản phẩm mới được công nhận, trong đó có 5 sản phẩm 4 sao.

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các chủ thể sản xuất, năm 2022, toàn tỉnh có 11 sản phẩm có truy xuất nguồn gốc quy trình sản xuất; 11 sản phẩm sản xuất theo chuỗi giá trị; 10 sản phẩm nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất; củng cố, phát triển 25 chủ thể “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tham gia Đề án giai đoạn 2018-2020 và hỗ trợ 28 chủ thể mới có sản phẩm tham gia năm 2022. Công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” được đẩy mạnh.

Khách tham quan xã Địa Linh, huyện Ba Bể. Ảnh TTXVN phát

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình khẳng định, việc phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể được tỉnh xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

Tỉnh xác định thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” là giải pháp thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần thực hiện nhóm tiêu chí “kinh tế và tổ chức sản xuất” trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Đăng Bình đánh giá, các tổ chức kinh tế tập thể đã có bước phát triển cả về số lượng, chất lượng và quy mô sản xuất.

Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” bước đầu đã thay đổi nhận thức quan trọng trong nhân dân về sản xuất hàng hóa và dịch vụ, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn đã có phiên đối thoại với các hợp tác xã, chủ thể của chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” về các chính sách hỗ trợ hợp tác xã như hỗ trợ vay vốn, miễn giảm thuế, chính sách liên quan về đất đai, các thủ tục để công nhận sản phẩm “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, việc tập huấn nâng cao năng lực cho hợp tác xã...

Về những kiến nghị cụ thể của các hợp tác xã, chủ thể của chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp thu đầy đủ và tiếp tục nghiên cứu các văn bản trả lời, hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý và tham mưu các nội dung vượt thẩm quyền để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã, chủ thể “Mỗi xã, phường một sản phẩm” phát triển.

Các sở, ban, ngành, các địa phương tăng cường cải cách hành chính, phân cấp, ủy quyền, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh liên quan đến thủ tục thuộc lĩnh vực hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định.

Ông Nguyễn Đăng Bình đề nghị các hợp tác xã, chủ thể “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo; chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định và phát triển.

Bên cạnh đó, các hợp tác xã ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận hành sản xuất kinh doanh; chủ động nghiên cứu tìm hiểu thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm; tăng cường hợp tác đảm bảo có hiệu quả tốt trong thời gian tới./.

Vũ Hoàng Giang

Xem thêm