Xã hội

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền móng chuyển đổi số tại Sơn La

Sơn La

Chuyển đổi số bước đầu đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Sơn La. Tuy nhiên, tỉnh còn thiếu đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác chuyển đổi số.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

TTXVN - Ngày 10/8, Hội thảo khoa học “Chuyển đổi nhận thức và phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo nền móng chuyển đổi số tại tỉnh Sơn La" đã được Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh tổ chức.

Tại hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị, các cấp, ngành và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về chuyển đổi số, đa dạng hóa phương thức truyền thông; đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích, dịch vụ số an toàn, hiệu quả; huy động, tập trung nguồn lực để chuyển đổi số. Các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ chế, chính sách cho phát triển các nền tảng số để thúc đẩy chuyển đổi số tất cả các lĩnh vực, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Cùng với đó, các cấp, ngành và các địa phương phát triển hạ tầng số, phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G để phục vụ chuyển đổi số; tăng cường phát triển nền tảng số, xây dựng đồng bộ các hệ thống cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu dùng chung, kho dữ liệu mở của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân khai thác dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Các tham luận tại hội thảo đã đi sâu phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất những giải pháp để nâng cao nhận thức mạnh mẽ, toàn diện về vai trò, tầm quan trọng, tính cấp thiết của chuyển đổi số; đặc biệt là yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ nhận thức và phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo nền móng chuyển đổi số tại tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La Phạm Đại Phong, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số của tỉnh, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về chuyển đổi số, đa dạng hóa phương thức truyền thông trên sóng phát thanh, truyền hình, báo địa phương, cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, trên Fanpage trên mạng xã hội Facebook... Nội dung, thời lượng tuyên truyền cần hướng tới mục tiêu phù hợp mọi đối tượng trong xã hội.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La Trần Bình Minh cho rằng, để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu quản lý cán bộ, công chức đáp ứng được nhu cầu, mục tiêu về chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay cần quán triệt sâu, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng và lãnh đạo các cấp về xây dựng đội ngũ cán bộ. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên bổ sung, cập nhật dữ liệu cá nhân, lấy kết quả việc cập nhật đầy đủ thông tin là tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của năm; thành lập Tổ giám sát việc cập nhật thông tin của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị...

Chuyển đổi số bước đầu đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Sơn La. Tư duy, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về chuyển đổi số đã có sự thay đổi, thống nhất trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, Sơn La còn thiếu đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác chuyển đổi số, khó thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng số của người dân còn hạn chế…/.

Nguyễn Cường

Xem thêm