Xã hội

Nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp đề nghị Công đoàn Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo cảu cấp ủy cùng cấp và công đoàn cấp trên, chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời, sáng tạo tổ chức các hoạt động Công đoàn; tiếp tục cụ thể hóa các phong trào, cuộc vận động của tổ chức Công đoàn.

Đại hội thông qua chương trình, quy chế làm việc. (Ảnh: Văn Điệp/ TTXVN)

TTXVN  - Chiều 15/2, tại Hà Nội, Công đoàn Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật (Bộ Tư Pháp) đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở, nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật nhiệm kỳ 2020-2023 Nguyễn Duy Thắng cho biết: các công đoàn viên của Cục đã tích cực tham gia rà soát, soạn thảo, góp ý, thẩm định và kiểm tra nhiều văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn, qua đó chỉ ra được nhiều quy định có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng thời, Công đoàn Cục đã tổ chức giám sát việc thực hiện các văn bản, chính sách, chế độ, quy định có liên quan trực tiếp đến công chức tại đơn vị như giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ nâng bậc lương, nâng hạng/ngạch, khen thưởng, kỷ luật, chế độ thai sản và chế độ đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.

Cùng đó, Công đoàn Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật luôn chú trọng đến công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trong đơn vị; thường xuyên vận động các công đoàn viên tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức. Nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn Cục từng bước được đổi mới, phong phú, thực chất hơn, gắn kết và phù hợp hơn với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Thông qua các hoạt động công đoàn, đã giúp các công chức của Cục, đặc biệt là các công chức trẻ có điều kiện trải nghiệm để trưởng thành, hoàn thiện về năng lực, kỹ năng, nâng cao về tư tưởng, nhận thức, nhân cách, tinh thần nhân văn, nhân ái vì cộng đồng, xã hội.

Đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Cục sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công chức và đoàn viên công đoàn; tăng cường thông tin tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho công chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền khẳng định, đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của cán bộ, công chức, đoàn viên và người lao động Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật đã thực hiện toàn diện các mặt công tác công đoàn và cụ thể hóa các phong trào các cuộc vận động do công đoàn cấp trên chỉ đạo và phát động gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Điển hình như Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính , sáng tạo” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động được cụ thể hóa vào nhiệm vụ. Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp đề nghị Công đoàn Cục cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đoàn viên chủ động học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Công đoàn các cấp, nêu cao trách nhiệm, bản lĩnh trong thực hiện công vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí; bám sát sự lãnh đạo cảu cấp ủy cùng cấp và công đoàn cấp trên, chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời, sáng tạo tổ chức các hoạt động Công đoàn; tiếp tục cụ thể hóa các phong trào, cuộc vận động của tổ chức Công đoàn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 đồng chí; bầu 4 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp.

Trước đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (mở rộng), Công đoàn Viên chức Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn cấp cơ sở được tổ chức và hoàn thành trước ngày 31/5/2023. Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức sau khi hoàn thành Đại hội Công đoàn trực thuộc và xong trước ngày 31/07/2023. Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức trước ngày 31/10/2023./.


Đỗ Bình

Xem thêm