Chỉ đạo, Điều hành

Nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng trong xử lý, giải quyết tình huống về quốc phòng - an ninh

Tuyên Quang

Cuộc diễn tập được tiến hành theo các đề mục, thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý, giải quyết tình huống về quốc phòng - an ninh xảy ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu II phát biểu tại diễn tập (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

TTXVN - Trong hai ngày 16 - 17/10, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.

Dự và chỉ đạo diễn tập có đại diện lãnh đạo Quân khu II; đại biểu Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đại biểu các tỉnh trên địa bàn Quân khu II.

Cuộc diễn tập được tiến hành theo các đề mục, thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý, giải quyết tình huống về quốc phòng - an ninh xảy ra trên địa bàn; kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang. Đặc biệt, cuộc diễn tập đặt ra yêu cầu cao trong tiếp nhận và xử lý của người tập với nhiều nội dung, tình huống khi địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, phương thức tác chiến đa dạng.

Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập đánh giá, sau hai ngày đêm thực hành diễn tập, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp. Trung tướng Phạm Hồng Chương đề nghị sau diễn tập, tỉnh tiếp tục tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá toàn diện, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và cơ sở những năm tiếp theo. Tuyên Quang cần thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang đủ số lượng, có chất lượng; tập trung huấn luyện, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, vận dụng sát với tình hình thực tế địa bàn, địa phương; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, nhận thức cho lực lượng vũ trang để sẵn sàng chiến đấu trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực binh bắn chiến đấu (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị định của Chính phủ về khu vực phòng thủ; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ, đảng viên để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành, năng lực tham mưu trong thực hiện công tác quốc phòng địa phương, sẵn sàng đối phó có hiệu quả với các tình huống, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Dịp này, Quân khu 2 đã tặng Bằng khen 9 tập thể, 9 cá nhân; UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen 43 tập thể và 99 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023./.

Vũ Quang

Xem thêm