Văn hóa

Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11): Góp phần tô thắm hình ảnh Việt Nam với thế giới

Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp xã hội, động viên người dân tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

 TTXVN- Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng văn hóa. Nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, ngày 24/2/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg về việc lấy ngày 23/11 hằng năm là “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam”.

Năm 2014, quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam. (Ảnh: Minh Đức/ TTXVN)
Ngày 1/12/1999, Khu di tích Mỹ Sơn (Duy Phú, Duy Xuyên, Quảng Nam) được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá Thế giới. (Ảnh: Trọng Đạt / TTXVN)
Tháng 12 năm 1999, UNESCO công nhận khu phố cổ Hội An là Di sản văn hóa thế giới. Ngoài những giá trị văn hóa qua kiến trúc đa dạng, Hội An còn lưu giữ một nền tảng văn hóa phi vật thể khá đồ sộ. (Ảnh: Minh Đức/ TTXVN)
Ngày 2/12/2000, vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản tự nhiên thế giới lần thứ 2 bởi giá trị ngoại hạng toàn cầu về địa chất địa mạo. (Ảnh: Minh Đức/ TTXVN)
Di sản văn hóa Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2005, năm 2008 được chuyển sang danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Ảnh: TTXVN)
Năm 2023, Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: Nam Sương/ TTXVN)
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) được Bộ VH, TT&DL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2021. (Ảnh: Trần Lê Lâm/ TTXVN)
Hội kéo chữ là một nét đẹp trong Lễ hội Phủ Dầy, phản ánh phong tục tập quán, thể hiện sự đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn. Lễ hội Phủ Dầy được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2013. (Ảnh: Công Luật/ TTXVN)
Màn sử thi tái hiện cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại tại khu di tích Đền thờ Hai Bà Trưng (Hà Nội). Năm 2018, Lễ hội đền Hai Bà Trưng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: Thành Đạt / TTXVN)
Hát ca trù, loại hình nghệ thuật dân gian được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2009. (Ảnh: Nhật Anh/ TTXVN)
Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2022. (Ảnh: Quang Đán/ TTXVN)
Nhạc cung đình Việt Nam - Nhã nhạc triều Nguyễn được UNESCO chính thức công nhận là “Kiệt tác di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại” vào tháng 11/2003. (Ảnh: Hồ Cầu/ TTXVN)
Đua bò Bảy Núi An Giang là lễ hội đậm nét văn hóa truyền thống gắn với lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer ở vùng Bảy Núi thuộc 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Năm 2016, Lễ hội được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: Công Mạo/ TTXVN)
TTXVN

Tin liên quan

Xem thêm