Khoa học

Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5: Động lực phát triển kinh tế - xã hội

Tiền Giang

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ là yếu tố then chốt tạo ra đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh Tiền Giang vinh danh các tân Tiến sĩ nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5). (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

TTXVN - Ngày 18/5, Tiền Giang tổ chức họp mặt trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu và vinh danh các tiến sĩ nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Tại buổi họp mặt, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang Dương Văn Bon nhấn mạnh, năm 2023, địa phương có nhiều nỗ lực đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn cách mạng mới.

Theo ông Dương Văn Bon, để thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt hiệu quả cao, cũng như đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng đề ra, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung làm tốt công tác tham mưu ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ và đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ trong tỉnh; triển khai đồng bộ nhiệm vụ khoa học, công nghệ trong năm hướng đến chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn đời sống. Song song đó, Sở chú trọng quản lý công nghệ và thị trường khoa học, công nghệ; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, dịch vụ khoa học công nghệ trong đời sống…, tạo bứt phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Sở Khoa học và Công nghệ chú trọng nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhằm phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ. Đặc biệt, ngành tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ ý tưởng đổi mới, sáng tạo, sáng chế thông qua dự án khoa học, công nghệ cũng như thương mại hóa hoạt động nghiên cứu khoa học.

Ông Dương Văn Bon cũng khẳng định, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ là yếu tố then chốt tạo ra đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó, tiến tới hình thành và phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp; trong đổi mới, sáng tạo gắn với tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm công nghệ có chất lượng cao, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới, chuyển giao khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Khang đánh giá, thời gian qua, đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ tỉnh Tiền Giang có bước phát triển mạnh mẽ về chất và lượng, có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nói riêng, cả nước nói chung.

Nếu năm 2008, toàn tỉnh có 13 tiến sĩ, 334 thạc sĩ, 9.188 người có trình độ đại học và tương đương; đến đầu năm 2023 Tiền Giang có 76 tiến sĩ, trong đó có một tiến sĩ được phong hàm Phó Giáo sư, 1.555 thạc sĩ, 15.831 người có trình độ đại học và tương đương.

Giai đoạn 2009-2021, tỉnh triển khai 136 nhiệm vụ khoa học và công nghệ tập trung theo các nhóm lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm. Hàng năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tiền Giang phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các ngành hữu quan tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Qua 14 lần tổ chức, Cuộc thi thu hút 2.332 mô hình, sản phẩm dự thi; có 565 sản phẩm đoạt giải cấp tỉnh, 33 sản phẩm đoạt giải cấp quốc gia. Các Hội thi thu hút 636 giải pháp tham dự, trong đó có 168 giải pháp đoạt giải cấp tỉnh, 7 giải pháp đoạt giải toàn quốc.

Dịp này, Tiền Giang vinh danh 11 tiến sĩ tốt nghiệp giai đoạn 2022-2023./.

Minh Trí

Tin liên quan

Xem thêm