Xây dựng Đảng

Nghiên cứu, học tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng

Hà Nam

Để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi của tác phẩm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 127 -KH/TU về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung cuốn sách.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hà Nam (Ảnh: nguồn TTXVN)

TTXVN - Sáng 25/4, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến 249 điểm cầu tại các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu khái quát nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư  (Ảnh: nguồn TTXVN)

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học giới thiệu khái quát nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nhấn mạnh cuốn sách là “cẩm nang” quý về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.

Nội dung cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thông qua đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi của tác phẩm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 127 -KH/TU về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung cuốn sách.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về tác phẩm; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; mời các chuyên gia, nhà khoa học báo cáo về nội dung tác phẩm trong các hội nghị báo cáo viên, hội nghị bồi dưỡng chuyên đề cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; xây dựng nội dung trong bản tin "Thông báo nội bộ" phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng; chỉ đạo đưa nội dung tác phẩm vào trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị của Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm chính trị cấp huyện.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng liên hệ sâu sắc, sát với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập, tuyên truyền, triển khai việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội; theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái…/.

Nguyễn Chinh

Tin liên quan

Xem thêm