Xây dựng Đảng

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 12

Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo và điều hành, bám sát quy chế làm việc, đảm bảo sự lãnh đạo tập thể; phân công nhiệm vụ, giải quyết công việc theo thẩm quyền, gắn trách nhiệm cá nhân.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

TTXVN - Sáng 21/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 12 (mở rộng). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo kết quả công tác tại Hội nghị, quý I/2023, Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, các nghị quyết, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương để cụ thể hóa bằng văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc theo đúng chủ trương, định hướng. Trong đó, Đảng bộ Khối tập trung chỉ đạo hoàn thành việc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 với trọng tâm công tác “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”. Kết quả đã hoàn thành 89 nhiệm vụ theo kế hoạch, 17 nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của Trung ương và các ban Đảng Trung ương.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy thực thuộc tiếp tục phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tham mưu thực hiện nghiêm các biện pháp để đón Tết Nguyên đán 2023 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đồng thời tham mưu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; tháo gỡ vướng mắc về quy định pháp luật, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện để khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy thực thuộc tập trung chỉ đạo, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; định hướng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối; phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh việc kiện toàn, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030, Đảng ủy khối và các đảng ủy trực thuộc tập trung xây dựng các đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao năm 2023; sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác cấp ủy, công tác cán bộ…

Đặc biệt, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo và điều hành, bám sát quy chế làm việc, đảm bảo sự lãnh đạo tập thể; phân công nhiệm vụ, giải quyết công việc theo thẩm quyền, gắn trách nhiệm cá nhân. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở; chú trọng việc trao đổi, làm việc trực tiếp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, ban thường vụ đảng ủy trực thuộc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các vấn đề thực tiễn đặt ra trong phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các đại biểu dự hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, thời gian qua, việc cụ thể hóa để tổ chức thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương còn chậm và lúng túng. Công tác nắm tình hình tư tưởng và những vấn đề liên quan đến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương có mặt chưa toàn diện. Nhiều đảng ủy thực hiện chưa nghiêm chế độ báo cáo, chất lượng báo cáo hạn chế và không có số liệu cụ thể...

Quý II/2023, Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Cụ thể, các cấp ủy đảng nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa, thực hiện toàn diện, đồng bộ nội dung công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII; tham mưu triển khai thực hiện tốt nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình giám sát năm 2023; tham mưu triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; thực hiện nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế...

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; nâng cao chất lượng thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Hội nghị cũng đã tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 với 6 Ủy viên Ban Chấp hành và 2 Ủy viên Ban Thường vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận về tình hình dư luận xã hội quý I/2023; nội dung công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện giữa kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ 11 và 12; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XI về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”…/.

Diệp Trương

Tin liên quan

Xem thêm