Pháp luật

Nhân rộng các mô hình hiệu quả về an ninh trật tự

Quảng Nam

Địa phương có hơn 1.000 mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự” tại cơ sở hoạt động hiệu quả. Từ các mô hình này, nhân dân đã cung cấp hơn 10.448 tin; trong đó 3.200 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá nhiều vụ án; bắt, vận động đầu thú hàng trăm đối tượng truy nã; thu hồi, vận động giao nộp gần 1.400 súng các loại, nhiều vũ khí thô sơ và hàng ngàn viên đạn, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TTXVN - Sáng 22/6, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa hai đơn vị và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023.

Trên cơ sở đánh giá những mặt tích cực, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, các đơn vị đã đề ra nhiệm vụ của phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2023 - 2033. Theo đó, mục tiêu tổng quát là thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Hai đơn vị nhân rộng các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự” tại cơ sở; tích cực phối hợp đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong từng thời điểm cũng như điều kiện, hoàn cảnh của từng vùng, miền, địa phương. Đồng thời, các địa phương tranh thủ các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, già làng, trưởng bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong 10 năm thực hiện chương trình, lực lượng Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong tổ chức thực hiện nội dung, kế hoạch và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo nhân dân tham gia với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Nhiều mô hình mới được xây dựng, phát huy tác dụng. Thế trận an ninh nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc, an ninh trật tự được giữ vững và tăng cường, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại khu vực biên giới, hải đảo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lực lượng Công an đã phát động phong trào bảo vệ chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Tổ quốc; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật Biên phòng, đường lối đối ngoại nhân dân, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy qua biên giới cho các xã có chung đường biên giới với nước bạn Lào. Hai đơn vị cũng tích cực tuyên truyền phụ nữ miền biển vận động chồng, con ra khơi bám biển, chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ biên giới, biển đảo, đánh bắt hải sản.

Địa phương có hơn 1.000 mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự” tại cơ sở hoạt động hiệu quả. Tiêu biểu như: Đội dân phòng bảo vệ an ninh trật tự và tổ tự quản khu nhà trọ công nhân ở Điện Bàn, Quế Sơn; Tổ tự quản ở Phú Ninh, thị xã Điện Bàn; Hội đồng tự quản về an ninh trật tự tại huyện Hiệp Đức; tiếng loa an ninh tại huyện Thăng Bình; camera giám sát an ninh tại thành phố Hội An, Tam Kỳ và huyện Tiên Phước...

Từ các mô hình này, nhân dân đã cung cấp hơn 10.448 tin; trong đó 3.200 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá nhiều vụ án; bắt, vận động đầu thú hàng trăm đối tượng truy nã; thu hồi, vận động giao nộp gần 1.400 súng các loại, nhiều vũ khí thô sơ và hàng ngàn viên đạn, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Đoàn Hữu Trung

Tin liên quan

Xem thêm