Thực thi chính sách

Ông Đặng Quang Tú được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng

Ông Đặng Quang Tú, Phó Bí thư thành ủy Đà Lạt, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được bầu vào chức danh Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 100% phiếu đồng ý.

Ông Đặng Quang Tú (người cầm hoa) được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt nhiệm kỳ 2021- 2026. (Ảnh TTXVN phát).

TTXVN - Chiều 8/5, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 9, kỳ họp chuyên đề thứ 2 năm 2023 để xem xét, cho ý kiến và tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ông Đặng Quang Tú, Phó Bí thư thành ủy Đà Lạt, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được bầu vào chức danh Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 100% phiếu đồng ý.

Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố Đà Lạt cũng thông qua tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XII đối với ông Tôn Thiện San, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, do được UBND tỉnh điều chuyển công tác về làm Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Lâm Đồng; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XII đối với ông Nguyễn Tấn Vũ, nguyên Trưởng Công an thành phố Đà Lạt điều chuyển công tác về làm Trưởng Công an thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình đề nghị bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố Đà Lạt khóa XII phụ trách công tác Công an đối với ông Trần Vĩnh Phú – tân Trưởng Công an thành phố Đà Lạt.

Theo các tờ trình của UBND thành phố Đà Lạt về phê duyệt điều chỉnh bổ sung phân bổ vốn đầu tư công năm 2023, thành phố sẽ thu hồi vốn đầu tư 18 tỷ 883 triệu đồng đối với 15 công trình đã hoàn thành, không còn nhu cầu sử dụng vốn; đồng thời, bổ sung 12 tỷ 273 triệu đồng cho 6 dự án chuẩn bị được khởi công là các công trình cấp thiết chào mừng Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển./.

Chu Quốc Hùng

Xem thêm