Xây dựng Đảng

Phát hành bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình

Bộ sách là công trình khoa học giá trị về lý luận và thực tiễn, có ý nghĩa to lớn, minh chứng cho những kết quả, thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Ninh Bình trao bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. 
 Ảnh: Hải Yến/TTXVN

TTXVN - Ngày 19/3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Lễ ra mắt và phát hành bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh (1930 - 2020). Bộ sách là tài liệu quý phục vụ việc nghiên cứu phát triển lý luận lịch sử Đảng; là tài liệu quan trọng giáo dục truyền thống, lịch sử đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, tiến hành đổi mới và phát triển, xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh, bộ sách là công trình khoa học giá trị về lý luận và thực tiễn, có ý nghĩa to lớn, minh chứng cho những kết quả, thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình đạt được trong hơn 90 năm qua. Đây là tài liệu quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, góp phần nâng cao lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh. Việc xuất bản, phát hành bộ sách cũng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của độc giả về lịch sử tỉnh Ninh Bình nói chung, lịch sử Đảng bộ tỉnh nói riêng.

Thời gian tới, để lan tỏa giá trị to lớn, sâu sắc của bộ sách, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phát hành đúng, đủ số lượng sách đến các đối tượng. Ban Tuyên giáo tỉnh chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí, các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về bộ sách bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp; khẩn trương số hóa bộ sách, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm rà soát, chắt lọc, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là của nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ, các lão thành cách mạng trong và ngoài tỉnh để tiếp tục cập nhật dữ liệu, tái bản bộ sách lần sau phù hợp với tình hình thực tế của địa phương cũng như từng giai đoạn lịch sử.

Các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị trong tỉnh gắn việc tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi của bộ sách vào sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi hội, chi đoàn, qua đó giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn vai trò, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh và những thành tựu Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình đã đạt được qua các thời kỳ. Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị các huyện, thành ủy nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, bổ sung bài giảng giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương của nhà trường.

Đại biểu tham quan trưng bày sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.
Ảnh: TTXVN phát

Bà Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết, Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Tái hiện lịch sử Đảng bộ tỉnh thông qua bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình với một khối lượng đồ sộ thông tin, sự kiện trong khoảng thời gian 90 năm là việc làm vô cùng quan trọng và mang nhiều ý nghĩa. Bộ sách phản ánh khách quan quá trình hình thành, phát triển của Đảng bộ tỉnh trong tiến trình cách mạng Việt Nam, qua đó góp phần làm sáng tỏ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong mọi thắng lợi của phong trào cách mạng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh qua các thời kỳ.

Bộ sách cũng cung cấp có hệ thống những tư liệu lịch sử xác thực phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử tỉnh Ninh Bình, lịch sử Đảng bộ các cấp, ngành trong tỉnh; góp thêm tư liệu để tổng kết lý luận và thực tiễn; rút ra một số bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng qua từng chặng đường lịch sử, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện, bền vững tỉnh Ninh Bình hiện nay.

Trong quá trình triển khai xuất bản bộ sách, Ban Biên tập của Nhà xuất bản đã tiến hành rà soát, chỉnh sửa, đối chiếu các văn bản, sự kiện lịch sử, nhân vật, địa danh… được đề cập trong bản thảo với các sách, tài liệu chính thống đã xuất bản nhằm bảo đảm tính chính xác, khoa học và logic. Có những sự kiện, nhân vật, đặc biệt là ở giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, do nguồn tài liệu lưu trữ rất ít, nên gặp khó khăn khi rà soát, đối chiếu, Ban Biên tập đã trao đổi, xin ý kiến góp ý, thẩm định của một số chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện nội dung bản thảo.

Với tổng dung lượng hơn 1.000 trang của 3 tập sách, bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình thực sự là một nguồn tư liệu quý góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh; khơi dậy niềm tự hào, tiếp tục tạo động lực xây dựng và phát triển tỉnh bền vững hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của bộ sách, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đề nghị Tỉnh ủy Ninh Bình xem xét, có chủ trương xuất bản bộ sách này dưới dạng các phiên bản sách điện tử như sách đa phương tiện, sách nói… để góp phần lan tỏa giá trị của bộ sách đến đông đảo bạn đọc trong, ngoài tỉnh./.

Hải Yến

Xem thêm