Pháp luật

Phát hiện sớm các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực để xử lý nghiêm theo quy định

Hải Dương

Năm 2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương đặt ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 13 nhiệm vụ cụ thể. Ban Chỉ đạo yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Ngày 19/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương đã họp phiên thứ 5 dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, đánh giá, cho ý kiến về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, chương trình công tác năm 2024, kết quả 4 cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo và tiến độ giải quyết các vụ án diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương đặt ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 13 nhiệm vụ cụ thể. Ban Chỉ đạo yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quản lý tốt cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát trong nội bộ, kịp thời phát hiện từ sớm các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực và xử lý nghiêm theo quy định, không để sai phạm kéo dài, diễn biến thành vi phạm nghiêm trọng. Các cơ quan nội chính cần tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với 3 vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

Năm 2023, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan nội chính - phòng, chống tham nhũng tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai các chủ trương của Đảng, quy định, kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Nhiều vụ việc vi phạm đã được xử lý nghiêm, dứt điểm ngay từ cơ sở. Cơ quan nội chính hai cấp đã thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực; giải quyết dứt điểm, đúng tiến độ 9/12 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Công tác xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện đúng quy định. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã tổ chức thực hiện 4 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề; qua đó đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế thiếu sót trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình, phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Hải Dương./.

Mạnh Tú

Xem thêm