Xã hội

Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, thiên nhiên gắn với phát triển du lịch chất lượng cao

Lâm Đồng

Hội thảo tập trung làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa - thiên nhiên trong phát triển du lịch, đưa ra đề xuất, giải pháp nhằm đẩy mạnh khai thác tiềm năng và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, thiên nhiên trong phát triển du lịch bền vững, chất lượng cao tại Lâm Đồng.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên Học viện Chính tri Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Quốc Hùng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 19/11, Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, thiên nhiên gắn với phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay” được tổ chức tại thành phố Đà Lạt. Sự kiện do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức.

Chủ trì Hội thảo có Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Vĩnh Phúc, cùng nhiều nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng đã tham dự.

Trước Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 60 bài viết từ các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy của Học viện Chính trị khu vực II, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành cũng như các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy… trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kết quả nghiên cứu giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, thiên nhiên gắn với phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững của tỉnh Lâm Đồng. Hội thảo cung cấp các luận cứ, luận điểm và đề xuất các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc giữa khai thác, phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa - thiên nhiên với phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững gắn với ổn định xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Quốc Hùng/TTXVN)

Phát biểu đề dẫn, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi đã định hướng thảo luận các giải pháp, phát triển du lịch không chỉ phù hợp với những thay đổi về bối cảnh, không gian mới của tỉnh Lâm Đồng mà còn tận dụng được cơ hội, khai thác những tiềm năng thế mạnh và khắc phục các điểm yếu để đưa du lịch chất lượng cao của tỉnh phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Các nhà khoa học, đại biểu đã tập trung làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu gồm các vấn đề lý luận về bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa - thiên nhiên trong phát triển du lịch. Các tham luận đáng chú ý: Những vấn đề lý luận về bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, thiên nhiên theo quan điểm Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh của Thạc sĩ Lê Quang Sơn (Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng); Công tác quy hoạch, xây dựng chính sách và kế hoạch bảo tồn, quản lý, phát huy các di tích lịch sử, văn hóa, thiên nhiên của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng; Phong cách người Đà Lạt, 2 câu chuyện, 1 góc nhìn của Nhà báo Lê Văn Tòa (Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng)…

Đặc biệt, tại phiên thảo luận bàn tròn, các diễn giả gồm Tiến sĩ Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Liên - Học viện Chính trị khu vực II, bà Võ Thị Hoàng Yến - Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Thạc sĩ Đàm Thị Phương Thúy - Trường Đại học Đà Lạt, đã phân tích, đánh giá và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cùng những giải pháp nhằm phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, thiên nhiên gắn với phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững của địa phương.

Phát biểu tổng kết, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II đánh giá, Hội thảo đã làm rõ những vấn đề lý luận về bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa - thiên nhiên trong phát triển du lịch. Các tham luận đều nêu bật thiên nhiên là nền tảng, văn hóa cùng với lịch sử là hồn cốt của du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng. Các đại biểu  đã làm rõ vai trò của các di tích lịch sử, văn hóa, thiên nhiên trong phát triển du lịch cũng như chỉ ra mối quan hệ giữa giữa phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, thiên nhiên với phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững. Nhiều tham luận và ý kiến tại Hội thảo đã có những đề xuất, giải pháp nhằm đẩy mạnh khai thác tiềm năng và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, thiên nhiên trong phát triển du lịch bền vững, chất lượng cao tại Lâm Đồng…

Trên cơ sở các bài tham luận, các ý kiến thảo luận, trao đổi tại Hội thảo, các đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu, Ban Tổ chức sẽ chắt lọc, xây dựng báo cáo kiến nghị gửi Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhằm góp phần phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững trong thời gian tới./.

Chu Quốc Hùng

Tin liên quan

Xem thêm