An sinh

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Lâm Đồng

Giai đoạn 2021-2025, Nhà nước đã đầu tư gần 138.000 tỷ đồng thực hiện các chương trình, dự án ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên 521 xã, 417 thôn, làng đặc biệt khó khăn của 5 tỉnh Tây Nguyên.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà cho gia đình chính sách (Ảnh minh họa/TTXVN)

(TTXVN) Sáng 15/12, tại tỉnh Lâm Đồng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác triển khai thực hiện và giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực Tây Nguyên”.

Tham dự Hội thảo có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người có uy tín tiêu biểu là người dân tộc thiểu số ở khu dân cư của 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông. Tiến sĩ Lê Mậu Nhiệm, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Đường Anh Ngữ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chuyên trách, không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đối với triển khai nhiệm vụ và giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực Tây Nguyên.

Tại Hội thảo, đại biểu trao đổi, thảo luận nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa Mặt trận với Ủy ban Dân tộc trong triển khai thực hiện và giám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên; nâng cao hiệu quả giám sát của nhân dân đối với chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giảm nghèo nhanh, bền vững...

Nhiều báo cáo tham luận được đại biểu 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông trình bày tại Hội thảo như: “Phát huy vai trò của Hội Nông dân các cấp trong góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”; “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Glong (tỉnh Đắk Nông) trong công tác triển khai thực hiện và giám sát mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mê Linh (Lâm Hà, Lâm Đồng) trong công tác tuyên truyền vận động giúp đỡ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”; “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn” của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Bul So (huyện Tuy Đức, Đắk Nông)…

Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban Dân tộc cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, giai đoạn 2021-2025, Nhà nước đã có chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 521 xã, tập trung đầu tư tại 417 thôn, làng đặc biệt khó khăn của 5 tỉnh Tây Nguyên. Việc đầu tư gần 138.000 tỷ đồng thực hiện các chương trình, dự án ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 3.434 xã thuộc 51 tỉnh nói chung, ở 521 xã thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên nói riêng thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, được tổ chức quốc tế đánh giá cao…

Để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Tiến sĩ Lê Mậu Nhiệm cho rằng, Mặt trận các cấp cần triển khai hệ thống giải pháp từ nâng cao nhận thức, hoàn thiện cơ chế, quy định, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận; đồng thời, tăng cường thực hiện chức năng giám sát xã hội của Mặt trận.

Mặt trận các cấp cần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp trong phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số…/.

Chu Quốc Hùng

Chu Quốc Hùng

Xem thêm