An sinh

Mô hình nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Trà Vinh

Nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đây là mô hình ngày càng thu hút sự tham gia của nhiều người dân nông thôn ở xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Mô hình này do Bảo hiểm Xã hội huyện và Hội Phụ nữ huyện phối hợp thực hiện với các buổi tuyên truyền về tận xã, giúp cho người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho những người lao động tự do, người làm nghề nông.

Mô hình nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
Chu Thanh Vân

Tin liên quan

Xem thêm