An sinh

Tuyên Quang xóa nhà ở tạm, dột nát cho gần 2.500 hộ nghèo

Tuyên Quang

Đến hết tháng 11, tỉnh Tuyên Quang đã làm mới và sửa chữa nhà cho 2.464 hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 250 tỷ đồng.

Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong triển khai thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo năm 2022 - Ảnh: Quang Cường/TTXVN

(TTXVN) Ngày 14/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 (Đề án 308). Đề án nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho hộ nghèo gặp khó khăn có được ngôi nhà kiên cố, ổn định, yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau".

Theo Đề án, mỗi hộ làm nhà mới được hỗ trợ 50 triệu đồng, hộ sửa chữa nhà được hỗ trợ không quá 25 triệu đồng. Riêng hộ nghèo thuộc diện chính sách được hỗ trợ 80 triệu đồng để làm nhà mới hoặc 40 triệu đồng để sửa chữa nhà dột nát. Qua rà soát, đến tháng 6/2021, toàn tỉnh có 3.820 hộ nghèo đang ở nhà tạm, dột nát cần được hỗ trợ. Tính đến hết tháng 11/2022, toàn tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện làm mới và sửa chữa cho 2.464 hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 250 tỷ đồng, đạt 142,9% so với kế hoạch đầu năm 2022 và đạt 64,5% so với cả giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hưng Vượng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cơ chế, chính sách trong công tác giảm nghèo, chính sách về nhà ở đối với hộ nghèo. Đồng thời, xác định việc triển khai thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo là một nội dung thi đua cụ thể, có ý nghĩa thiết thực của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Các đơn vị, địa phương cũng tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, khơi dậy ý chí vươn lên, nỗ lực cố gắng xây dựng nhà ở của bản thân hộ nghèo. Bên cạnh đó, tập trung huy động nguồn lực và thống nhất phân bổ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; lồng ghép, phân bổ, hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho hộ nghèo theo các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 308, đảm bảo lộ trình, tiến độ, kế hoạch đề ra theo từng năm và cả giai đoạn. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tích cực vận động đoàn viên, hội viên, tổ chức, doanh nghiệp, dòng họ, cộng đồng dân cư tích cực tham gia hỗ trợ kinh phí, nguyên vật liệu, ngày công lao động để giúp đỡ hộ nghèo xây dựng nhà ở. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ nghèo có cơ hội và được tiếp cận thuận lợi các cơ chế, chính sách về hỗ trợ xây dựng nhà ở, về các chính sách giảm nghèo; vận động nâng cao nhận thức của chính hộ nghèo có ý chí vươn lên quyết tâm hoàn thành xây dựng nhà ở…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen 14 tập thể, 7 cá nhân; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen 22 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh./.

Quang Cường

Xem thêm