An sinh

Nghệ An nâng cao hiệu quả triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Với mục tiêu nâng cao chất lượng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong những năm qua, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực.

PS Nghệ An
Chính sách và cuộc sống

Xem thêm