Khoa học

Phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực y, dược, công nghệ sinh học

Thừa Thiên Huế

Bộ Khoa học và Công nghệ đã tập trung, đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đến năm 2030 có nội dung liên quan đến công nghệ sinh học.

TTXVN - Ngày 9/11, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học “Phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW và định hướng phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực y, dược, công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh: Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới có vai trò đặc biệt quan trọng. Bộ đã tập trung, đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đến năm 2030 có nội dung liên quan đến công nghệ sinh học. Trong đó, trọng tâm là 3 chương trình quốc gia về: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển ngành công nghệ tiên tiến trong y tế và phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe; nghiên cứu ứng dụng và phát triển ngành công nghệ tiên tiến phục vụ công nghiệp hóa dược và dược phẩm; nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 36-NQ/TW, Bộ trưởng đề nghị, các đơn vị triển khai hiệu quả 3 chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Trong đó, lưu ý việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước trong điều phối các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với từng chương trình nhằm bảo đảm không trùng lắp về nội dung nghiên cứu; đồng thời tạo cơ chế để các chương trình có thể thường xuyên trao đổi những kết quả nghiên cứu. Các Ban chủ nhiệm chương trình không chỉ tổ chức triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu mà còn chủ động phát hiện các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ, nhất là các thông tư quản lý nhiệm vụ, quản lý tài chính.

Tại Hội thảo, các đơn vị quản lý Nhà nước, nhà khoa học, chuyên gia, chính quyền địa phương đã thảo luận về việc triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW; định hướng nghiên cứu ứng dụng và phát triển ngành công nghệ tiên tiến trong y tế và phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe, phục vụ công nghiệp hóa dược, dược phẩm và trong công nghệ sinh học; giới thiệu khung nghiên cứu của 3 chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia. Các đại biểu đã đề xuất hướng ứng dụng công nghệ sinh học trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nghị quyết 36-NQ/TW xác định mục tiêu tập trung phát triển, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh về công nghệ sinh học, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á; đồng thời, xây dựng ngành công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, đóng góp tích cực vào GDP cả nước. Sau khi Nghị quyết được ban hành, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có dự thảo và trình Chính phủ Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố cũng ban hành các Nghị quyết của Tỉnh ủy với nhiều mục tiêu cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương./.

Tường Vi

Tin liên quan

Xem thêm