Xã hội

Phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường tới người dân vùng sâu, vùng xa

Người dân các vùng cù lao xa xôi hay vùng dân tộc thiếu số sau khi được tiếp cận với Luật bảo vệ môi trường đã trở thành những người truyền cảm hứng và tuyên truyền về việc hạn chế sử dụng túi nilon để gìn giữ môi trường xanh, bền vững.

Phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường tới người dân vùng sâu, vùng xa
Chính sách và cuộc sống

Xem thêm