Chỉ đạo, Điều hành

Phối hợp xây dựng hiệu quả khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cần Thơ

UBND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ nỗ lực đẩy mạnh công tác phối hợp để tăng cường, tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm như: Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Quảng cảnh hội nghị
Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

TTXVN - Chiều 13/3, tại thành phố Cần Thơ, Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND thành phố với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố được tổ chức.

Tại sự kiện, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Trung Nhân thống nhất ban hành và tham gia ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai đơn vị.

Ông Trần Việt Trường cho biết, trên cơ sở ký kết Quy chế phối hợp, trong thời gian tới UBND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ nỗ lực đẩy mạnh công tác phối hợp để tăng cường, tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm như: Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Hai đơn vị thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội.

Hai bên phối hợp thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; hoạt động tiếp xúc cử tri, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Hai đơn vị thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Hai đơn vị hướng dẫn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và phối hợp công tác đối ngoại nhân dân,…

Hai đơn vị phối hợp thống nhất các hoạt động giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng đối ngoại nhân dân, tổ chức các hoạt động vận động đồng bào người Việt Nam ở nước ngoài cùng góp công, góp sức xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu đẹp…

Theo ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, việc ký kết Quy chế phối hợp là tiền đề để công tác phối hợp giữa 2 cơ quan ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy thành phố ngày càng phát triển, đặc biệt là trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Quy chế phối hợp sẽ giúp MTTQ thành phố có điều kiện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Cần Thơ cũng như Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các văn bản, nghị quyết khác của Trung ương giúp xây dựng thành phố ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, để đảm bảo thực hiện thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, đúng trọng tâm, trọng điểm mang lại hiệu lực, hiệu quả, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ cụ thể hóa các nội dung trong Quy chế vào chương trình hoạt động cũng như trong Nghị quyết của Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dự kiến tổ chức vào tháng 4/2024 sắp tới để Quy chế ngày càng đi vào thực tiễn./.

Ngọc Thiện

Xem thêm