Xã hội

Phú Yên: Cập nhật kiến thức cho hơn 2.000 cán bộ chủ chốt

Phú Yên

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn toàn thể cán bộ chủ chốt tiếp thu, vận dụng sáng tạo những kiến thức được lĩnh hội vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, Khóa XIII. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

TTXVN - Ngày 11/10, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với hơn 2.000 đại biểu tham dự.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh được tổ chức nhằm thực hiện các quy định của Trung ương về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Chương trình hành động 07-CTr/TU, ngày 2/7/2021 của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với hình thức tổ chức linh hoạt, các học viên tham dự lớp học sẽ được nghe các báo cáo viên của Trung ương, của tỉnh giới thiệu hơn 10 chuyên đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Đây là những chuyên đề quan trọng, vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, từ đó vận dụng và tổ chức thực hiện tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Theo bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên cho biết: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi; nhiều vấn đề mới nảy sinh cả trong lý luận và thực tiễn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên chúng ta, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đang giữ các chức vụ chủ chốt ở các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh phải thường xuyên tổng kết thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm, bổ sung lý luận, kiến thức mới, hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý, để tiếp cận nhanh chóng với các vấn đề mới nảy sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỉnh ủy vừa tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, đã đánh giá được những việc làm được, những hạn chế tồn tại, cũng như dự báo tình hình, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Trước tình hình và những yêu cầu, nhiệm vụ đó, việc tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý là rất cần thiết”.

Tại lễ khai giảng, cán bộ chủ chốt toàn tỉnh đã nghe đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII của Đảng; định hướng, quán triệt nội dung “Phú Yên - Nửa nhiệm kỳ nhìn lại và những nhiệm vụ chủ yếu đến cuối nhiệm kỳ”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn toàn thể cán bộ chủ chốt tiếp thu, vận dụng sáng tạo những kiến thức được lĩnh hội vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, góp phần cùng với Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025)./.

Xuân Triệu

Xem thêm