An sinh

Quản lý, kiểm soát chặt chẽ, sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm

Lạng Sơn

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác năm 2021 và quý I/2022.

Tiếp nhận và trả thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

(TTXVN) Chiều 22/4, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá công tác năm 2021 và quý I/2022.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên đề nghị: Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế các cấp và các đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế trên địa bàn. Ban Chỉ đạo các cấp, ngành chuyên môn triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển người tham gia, thu, giảm nợ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp năm 2022.

Ngành Bảo hiểm Xã hội và các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện cần quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế trong các tổ chức hội, doanh nghiệp, trường học, các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, truyền thông, khuyến cáo kịp thời cho lao động về rút Bảo hiểm Xã hội 1 lần.

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kiến nghị với Chính phủ về bổ sung quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện; đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp với các ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, vi phạm trong thực hiện chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung như: Công tác đổi mới hoạt động tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp huyện, việc thành lập và duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã tại một số địa phương; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị trong thực hiện chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện, Bảo hiểm Y tế hộ gia đình; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên; công tác hỗ trợ chi trả cho người lao động, chủ sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 theo các nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ…

Theo Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lạng Sơn, công tác thực hiện chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế.

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ, chất lượng phục vụ của các sở, ban, ngành, đặc biệt là ngành Bảo hiểm Xã hội tiếp tục được nâng cao.

Hết năm 2021, số người tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc, Bảo hiểm Xã hội tự nguyện, Bảo hiểm Thất nghiệp tăng và đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm Y tế đạt 93% dân số của tỉnh; thu Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp đạt 100,2% kế hoạch; số nợ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp được kiểm soát.

Cùng với đó, công tác quản lý quỹ Bảo hiểm Y tế được kiểm soát chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, dịch vụ y tế được nâng cao. Mức độ hài lòng của nhân dân về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, về thủ tục đăng ký tham gia và thanh toán các chế độ Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp từng bước được cải thiện.

Các chế độ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp được tổ chức thực hiện có hiệu quả đã thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị suy giảm hoặc mất thu nhập, từ đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Thái Thuần

Xem thêm