An sinh

Năm 2022, Bắc Giang phấn đấu trên 40 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bắc Giang

Năm 2022, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu có hơn 40 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đến năm 2025 là 51,1 nghìn người.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn phát biểu. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

(TTXVN) Ngày 19/4, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai Tháng cao điểm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2022. Tháng cao điểm diễn ra từ ngày 1-31/5 với chủ đề “Bảo hiểm tự nguyện - Điểm tựa an sinh khi về già”.

Năm 2022, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu phấn đấu có hơn 40 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến năm 2025, tỉnh có 51,1 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Để đạt mục tiêu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn yêu cầu các ngành, địa phương đổi mới đa dạng hình thức tuyên truyền vận động để người dân thấy được ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt những nơi khó khăn đề xuất cấp ủy ban hành văn bản để các cấp chính quyền cùng tham gia.

Bên cạnh đó, các địa phương chủ động trong việc tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu; giao trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức vận động, hỗ trợ người thân tham gia bảo hiểm xã hội. UBND các huyện, thành phố quan tâm áp dụng hình thức thi đua, khen thưởng phù hợp nhằm nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả, đồng thời thẳng thắn kiểm điểm, phê bình những đơn vị làm chưa tốt trong công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Giang, ba tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 29.819 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 74,3% kế hoạch năm. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng mạnh so với năm 2018.

Tuy nhiên, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết, công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế như: Tỷ lệ người dân tham gia còn thấp so với tiềm năng của địa phương, trên địa bàn tỉnh còn khoảng 600.000 người chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng từ 138.600 đồng/tháng lên 264.000 đồng/tháng khiến nhiều người tham gia đến thời hạn vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính; việc tiếp cận, tuyên truyền người dân tham gia chính sách tự nguyện ở một số nơi gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Để tiếp tục phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ nay đến cuối năm, ngành Bảo hiểm đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền về giá trị nhân văn của chính sách, cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu vận động thêm gần 10.300 người tự nguyện tham gia./.

Đồng Thúy

Xem thêm