Khoa học

Quảng Ngãi nâng cao kỹ năng số cho hơn 7.000 thành viên

Quảng Ngãi

Đây là lực lượng "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân hiệu quả sử dụng công nghệ số.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Ngày 8/9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số và kỹ năng số bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến cho hơn 7.000 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.

Ông Trần Thanh Trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cho biết, Tổ Công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ làm cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống, từ đó, cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số đến thôn, tổ dân phố.

Tại lớp tập huấn, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng được phổ biến kiến thức chuyển đổi số và ứng dụng các giải pháp công nghệ trong truyền thông chuyển đổi số; hướng dẫn kỹ năng thuyết trình, truyền đạt; hướng dẫn kỹ năng khai thác, sử dụng, nộp hồ sơ trực tuyến và phương thức thanh toán trực tuyến trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia; hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID, phương thức ký số từ xa - SmartCA.

Ông Đỗ Quang Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến các kiến thức chuyển đổi số. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông qua Hội nghị tập huấn, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn sẽ nhận thức đầy đủ hơn về chuyển đổi số; hiểu được những việc phải làm khi xây dựng chiến lược và thực hiện chuyển đổi số, từ đó triển khai có hiệu quả nghị quyết, kế hoạch chuyển đổi số của Chính phủ, của tỉnh và tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Từ đó, tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân, thúc đẩy chuyển đổi số ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đem lại những lợi ích thiết thực phục vụ chính đời sống của người dân.

Quảng Ngãi hiện có 1.141 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 100% xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố trong tỉnh với hơn 7.500 thành viên tham gia. Đây là lực lượng "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân hiệu quả sử dụng công nghệ số./.

Phạm Cường

Xem thêm