Xây dựng Đảng

Quy định 132-QĐ/TW nhằm xây dựng bộ máy tố tụng trong sạch, minh bạch

TP. Hồ Chí Minh

Quy định 132-QĐ/TW đã nhận được sự đánh giá rất cao các cán bộ, đảng viên, người làm việc ở lĩnh vực tư pháp, tố tụng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

TTXVN - Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW (Quy định 132) về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Ngay sau khi ban hành, Quy định này đã nhận được sự đánh giá rất cao của dư luận, trong đó có các cán bộ, đảng viên, người làm việc ở lĩnh vực tư pháp, tố tụng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Là người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tư pháp, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Quy định 132 được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành rất kịp thời, đáp ứng yêu cải cách hành chính và xây dựng bộ máy hoạt động tố tụng trong sạch, minh bạch; đưa ra phương thức hữu hiệu để ngăn ngừa, dần xóa bỏ tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp, vốn là nơi chủ yếu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, nội dung của Quy định 132 vừa mang tính bao trùm mà vừa cụ thể, điều chỉnh về các hành vi lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong toàn bộ các giai đoạn của hoạt động tố tụng, thi hành án, với đối tượng áp dụng là cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoạt động tố tụng, thi hành án và hoạt động khác có liên quan theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Quy định số 132 nêu rõ 27 hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án, đồng thời quy định mở về các hành vi khác có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đặt ra yêu cầu trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và nơi để xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Quy định đặt ra trách nhiệm các chủ thể có thẩm quyền phải xem xét, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị; trách nhiệm người đứng đầu, của cơ quan, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan cũng được xem xét kỹ càng, xử lý theo quy định của Đảng.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, với điều khoản quy định cụ thể về các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án, Quy định số 132 mang lại những hiệu quả tích cực trong thời gian sắp tới, hứa hẹn cải cách công tác tố tụng và thi hành án theo hướng hiệu quả, chính xác, minh bạch hơn. Từ đó bảo vệ trọn vẹn quyền lợi của người dân, tổ chức tham gia hoạt động tố tụng.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng, Quy định 132 không chỉ tác động trực tiếp đến hoạt động của hệ thống các cơ quan tố tụng, thi hành án mà còn có tác dụng tích cực đối với hoạt động của đội ngũ luật sư Việt Nam.

“Tin tưởng với Quy định 132, công tác hành nghề của các luật sư cũng sẽ được cải thiện đáng kể, giảm bớt các trường hợp lạm quyền, gây khó dễ đối với luật sư khi tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi của thân chủ...”, Luật sư Nguyễn Văn Hậu bày tỏ hy vọng.

Cùng một cái nhìn tích cực về nội dung bản Quy định mới, cựu chiến binh Lã Hữu Vĩnh, đảng viên 50 năm tuổi Đảng tại phường 12, Quận 10 (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, Quy định 132 được ban hành đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, mang lại hiệu lực, hiệu quả cao trong công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực.

Ông Lã Hữu Vĩnh nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, thể hiện tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng đảng, kiểm soát ngăn chặn các sai phạm, vi phạm của cán bộ trong quá trình thực hành công vụ. Đảng ta luôn khẳng định tham nhũng là “quốc nạn”, “giặc nội xâm” và lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt vấn đề phòng, chống tham nhũng, coi đây là một trong những nội dung cốt lõi, trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc ban hành Quy định 132 là việc làm cụ thể hóa chủ trương của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trực tiếp là trong hoạt động của các cơ quan tố tụng, thi hành án. Quy định 132 chỉ rõ, quyền lực công luôn đi kèm nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng, mọi hành vi lạm quyền, vượt quyền, vi phạm quyền lực Nhà nước trong quá trình thực thi công vụ đều sẽ bị xử lý.

Ông Lã Hữu Vĩnh đặc biệt tâm đắc với 27 quy định cụ thể và một quy định mở chỉ “đích danh” các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án sẽ trở thành quy tắc ứng xử, cẩm nang nghiệp vụ về những điều cấm đối với cán bộ công tác trong lĩnh vực tố tụng, thi hành án. Những nội dung trong Quy định 132 sẽ giúp cấp ủy, lãnh đạo cơ quan tố tụng, thi hành án xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là xây dựng tính liêm chính, trung thực, tận tụy, minh bạch trong hoạt động công vụ của cán bộ các cơ quan tố tụng và thi hành án./.

Xuân Khu

Xem thêm