An sinh

Quý I, số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng 1,6%

Số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt gần 17,4 triệu người, tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 14,2 triệu người và tham gia bảo hiểm y tế gần 90,2 triệu người.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Bảo hiểm xã hội.
Ảnh: Nguyễn Phương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong quý I/2024, toàn ngành đã đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đều tăng so với cùng kỳ; quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách được đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến. Bộ máy tổ chức tiếp tục được kiện toàn, nhất là việc thành lập cơ quan Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã góp phần khẳng định vai trò, vị thế của ngành trong sự nghiệp an sinh xã hội đất nước.

Cụ thể, toàn ngành tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi các dự luật, dự thảo nghị định, thông tư liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi)…

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với các vụ, cục trực thuộc Bộ Y tế giải quyết các vướng mắc trong công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; đảm bảo tốt quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế; xây dựng, hoàn thiện các văn bản báo cáo gửi Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành.

Điểm nổi bật trong 3 tháng đầu năm là các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt gần 17,4 triệu người, tăng 1,6%; gồm hơn 15,9 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; trên 1,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 14,2 triệu người, tăng 1,67%. Số người tham gia bảo hiểm y tế gần 90,2 triệu người, tăng 0,28%.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cho biết đã tập trung đẩy mạnh công tác tham mưu chính quyền địa phương có thêm các chính sách hỗ trợ người khó khăn tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tăng cường công tác truyền thông; phân công cán bộ thu bám sát cơ sở, đơn vị sử dụng lao động để đốc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đúng, đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người lao động…

Theo Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh để tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ trong quý II/2024 và những tháng cuối năm, Bảo hiểm xã hội các địa phương cần bám sát các chỉ đạo của ngành, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trên địa bàn trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục chủ động nắm bắt, đánh giá những vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho phù hợp; phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả về những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm.

Trong công tác thu, phát triển người tham gia, cần tăng cường vai trò, hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp, phát huy vai trò người đứng đầu, giao chỉ tiêu, đánh giá, kiểm tra, kiểm điểm… Mặt khác, cần đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông; chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng Internet; bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh lưu ý các đơn vị tăng cường phối hợp để đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đột xuất; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, các đơn vị khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành; bảo đảm an toàn thông tin; thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý quỹ an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả; tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tiếp tục kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hành chính - công vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả đi đôi với kiểm tra, giám sát của cấp trên với cấp dưới và kiểm tra chéo; khen thưởng kịp thời; xử lý nghiêm vi phạm./.

Nguyễn Phương

Tin liên quan

Xem thêm