Thời sự

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo tiến độ, phù hợp thực tiễn địa phương

Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ có 4 phường là An Cư, An Phú, An Nghiệp và Thới Bình thuộc quận Ninh Kiều thuộc diện sắp xếp.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 phát biểu
Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN 

TTXVN - Ngày 13/3, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp về công tác triển khai thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 thành phố Cần Thơ cho biết, công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Việc triển khai xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trong bối cảnh hiện rất khẩn trương; chỉ còn hơn 1 tháng để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng. Các thành viên Ban chỉ đạo, cơ quan, địa phương cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ xây dựng và gửi hồ sơ Đề án về Bộ Nội vụ, Chính phủ đúng thời gian quy định.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Đề án trình UBND thành phố ký ban hành để tổ chức lấy ý kiến cử tri theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND quận Ninh Kiều tăng cường thông tin, tuyên truyền thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đến các cơ quan, tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn. UBND quận Ninh Kiều chỉ đạo UBND các phường thuộc diện sắp xếp tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án, đảm bảo đúng quy định pháp luật; hoàn thành trước ngày 29/3/2024…

Theo Đề án, thành phố Cần Thơ có 4 phường gồm: An Cư, An Phú, An Nghiệp và Thới Bình thuộc quận Ninh Kiều thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 theo quy định. Phương án sắp xếp là nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 4 phường trên để thành lập đơn vị hành chính đơn vị hành chính phường mới, dự kiến đặt tên là phường Thới Bình. Các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề gồm các phường: An Hòa, Cái Khế, Tân An và Xuân Khánh.

Sau khi thực hiện sắp xếp, toàn thành phố Cần Thơ có 80 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 xã, 39 phường và 5 thị trấn. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm 3 đơn vị hành chính (gồm 3 phường).

Quang cảnh cuộc họp
Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN 

Theo ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 có ý nghĩa cấp thiết, nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính cấp xã của thành phố đảm bảo theo quy định của Trung ương, phù hợp thực tiễn, xu thế phát triển chung của cả nước. Việc sắp xếp, sáp nhập 4 phường để thành lập một phường mới giúp tăng thêm nguồn lực về đất đai, nhân lực... Đơn vị hành chính mới thành lập có điều kiện để phát triển thành một trung tâm kinh tế, xã hội của quận Ninh Kiều nói riêng và của thành phố Cần Thơ nói chung.

Về phương án bố trí nhân sự dôi dư sau sắp xếp, ông Châu Việt Tha cho biết, đối với số cán bộ các phường dôi dư (bao gồm: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, UBND và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội), các địa phương căn cứ theo quy định về công tác cán bộ, lựa chọn người đủ tiêu chuẩn để bầu giữ các chức vụ lãnh đạo ở phường mới. Bên cạnh đó, điều động, bố trí giữ vị trí phù hợp trình độ chuyên môn được đào tạo và chức danh theo quy định tại các đơn vị hành chính cùng cấp khác trên địa bàn còn khuyết nhân sự; giải quyết chế độ nghỉ hưu, chế độ nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân và thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi sắp xếp theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế.../.

Ngọc Thiện

Xem thêm