Thực thi chính sách

Tăng cường phối hợp trong truyền thông chính sách, pháp luật

Công tác truyền thông chính sách đi trước, đón đầu sẽ tạo được sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân.

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) và Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) ký kết chương trình phối hợp công tác. 
Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

TTXVN - Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) và Cục Báo chí, Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) diễn ra chiều 12/3, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp... tham dự và chứng kiến Lễ ký kết.

Theo chương trình phối hợp công tác giữa Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Cục Báo chí giai đoạn 2024 - 2027, hai bên thống nhất phối hợp tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch về truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi đơn vị. Bên cạnh đó, hai bên chỉ đạo các cơ quan báo chí tham gia thực hiện truyền thông chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với những nội dung: Phổ biến, truyền thông về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; quan điểm, chủ trương, chính sách trong các văn bản pháp luật mới ban hành; thành tựu trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp của Việt Nam; các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật...

Hai đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách, pháp luật theo Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường truyền thông chính sách; tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu kỹ năng, nghiệp vụ về truyền thông chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương, công chức pháp chế các bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí ở Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu. 
Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại buổi lễ, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Cục Thông tin đối ngoại đã thống nhất nội dung phối hợp giai đoạn 2024 - 2028, tập trung vào các hoạt động gồm: phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại trong triển khai Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR), Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (CAT), pháp luật Việt Nam về hai lĩnh vực này cho các bộ, ngành, địa phương.

Hai bên phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn về: nội dung Công ước ICCPR và Công ước CAT; pháp luật Việt Nam về hai lĩnh vực này; kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại ở Trung ương và địa phương; pháp luật về quyền con người cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật...

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm khẳng định, công tác truyền thông chính sách đi trước, đón đầu sẽ tạo được sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân. Việc nắm bắt chủ trương, hoạch định chính sách, lấy ý kiến nhân dân, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực thi pháp luật thuộc phạm vi quản lý đều là các khâu vô cùng quan trọng. Để mỗi khâu đạt hiệu quả, việc truyền thông chính sách để tạo đồng thuận cũng như góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng chính sách là rất cần thiết. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cho rằng, trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, việc phối hợp giữa các đơn vị của hai Bộ là giải pháp tối ưu nhất. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng đây sẽ là tiền đề để các đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Đánh giá cao đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh, truyền thông chính sách là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ hết sức quan tâm. Điều này được thể hiện rõ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó xác định rõ giải pháp về tăng cường truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá, nội dung chương trình ký kết rất thiết thực. Trên cơ sở đó, các cơ quan sẽ tham mưu cho Chính phủ, Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương để nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách theo phương châm thực chất, hiệu quả./.

Phan Phương

Xem thêm