Giáo dục

Sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi kích động, cản trở học sinh đến trường

Thanh Hóa

Chính quyền và các cơ quan chức năng ở Thanh Hóa sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi kích động, cản trở, đe dọa, ngăn cấm học sinh đến trường.

TTXVN - Ngày 28/3, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn có văn bản số 1249/UBND-VP về việc tuyên truyền, vận động để phụ huynh đồng thuận với chủ trương sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thị trấn Triệu Sơn (Thanh Hóa). Theo đó, chính quyền và các cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi kích động, cản trở, đe dọa, ngăn cấm học sinh đến trường.

UBND huyện giao UBND thị trấn Triệu Sơn khẩn trương tổ chức đối thoại với phụ huynh của Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc để tuyên truyền cho phụ huynh hiểu rõ bản chất của vấn đề, hướng tới đồng thuận để thực hiện chủ trương chung của nhà nước. Thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân không nghe theo lời kích động, lôi kéo của các phần tử xấu để tập trung đông người tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, gây mất an ninh trật tự; tuyên truyền để phụ huynh học sinh đưa con em đến trường, không làm ảnh hưởng đến việc học của học sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND thị trấn Triệu Sơn, chỉ đạo Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tăng cường tuyên truyền để phụ huynh hiểu việc sáp nhập trường là cần thiết và sẽ theo quan điểm tính toán phân luồng hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh di chuyển và học tập.

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thị trấn Triệu Sơn. Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, vận động học sinh không tự ý nghỉ học làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Nhà trường tuyên truyền cho phụ huynh tiếp tục cho học sinh đến trường; tổng hợp danh sách học sinh tự ý nghỉ học không lý do gửi về UBND thị trấn Triệu Sơn để báo cáo UBND huyện.

Công an huyện chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, chỉ đạo kiên quyết và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi kích động, cản trở, đe dọa, ngăn cấm học sinh đến trường.

Trước đó, về chủ trương sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Trường Tiểu học Lê Văn Tám, ngày 21/2/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn họp cho ý kiến về dự án Đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Tô Vĩnh Diện, thị trấn Triệu Sơn. Tuy nhiên, trên cơ sở xem xét đề xuất của UBND thị trấn Triệu Sơn, tình hình thực tế, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thảo luận và thống nhất do nguồn lực của thị trấn Triệu Sơn còn khó khăn, để tránh lãng phí tài sản công sau khi sáp nhập các xã vào thị trấn, thống nhất chủ trương cho dừng thực hiện xây mới Trường Trung học Cơ sở Tô Vĩnh Diện tại vị trí mới khu đất Nam Đồng Nẫn 3.

Huyện giao UBND thị trấn Triệu Sơn báo cáo HĐND thị trấn xem xét, dừng thực hiện Dự án theo thẩm quyền và theo quy định; đồng thời giao UBND thị trấn đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường Trung học Cơ sở Tô Vĩnh Diện tại vị trí cũ bằng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh hỗ trợ đã được bố trí trong dự toán ngân sách huyện năm 2024 và bằng các nguồn huy động hợp pháp khác của thị trấn Triệu Sơn.

Huyện đồng ý chủ trương sáp nhập 2 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Tiểu học Lê Văn Tám thành một trường; thống nhất để UBND thị trấn Triệu Sơn bàn giao khuôn viên nhà, đất hiện trạng của Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho Trường Trung học Cơ sở Tô Vĩnh Diện để từng bước đầu tư nâng cấp, mở rộng phù hợp với khả năng nguồn vốn.

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã có Văn bản số 1148/UBND-GDĐT ngày 20/3/2024 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến về việc sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Trường Tiểu học Lê Văn Tám (hiện tại, chưa có ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo). Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện sẽ giao UBND thị trấn Triệu Sơn xây dựng Đề án sáp nhập, lấy ý kiến nhân dân theo quy định.

Sáng 28/3, thầy Phạm Trọng Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn) cho biết, sau khi xảy ra sự việc phụ huynh đồng loạt cho học sinh nghỉ học để phản đối sáp nhập trường, Ban Giám hiệu nhà trường đã cử giáo viên thông báo, động viên phụ huynh đưa con trở lại lớp để không bị gián đoạn quá trình học tập. Trong sáng 28/3, hơn 100 học sinh đã đi học trở lại. Nhà trường sẽ tiếp tục động viên các gia đình đưa học sinh trở lại lớp học./.

Phạm Thị Hoa Mai

Xem thêm