Khoa học

Tăng cường năng lực cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt mong muốn, năm 2024, Viện Hàn lâm tiếp tục phát huy vai trò dẫn đầu về nghiên cứu khoa học cơ bản, phát huy thế mạnh của Viện Hàn lâm trong nghiên cứu khoa học biển.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao kết quả đạt được năm 2023 của Viện Hàn lâm (Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN)

TTXVN - Ngày 22/12, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.

Biểu dương những kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của Viện Hàn lâm trong năm 2023, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao sự tham gia tích cực của các đơn vị thuộc Viện vào hầu hết các chương trình khoa học công nghệ cấp Quốc gia. Bên cạnh các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cơ bản, Viện Hàn lâm còn là địa chỉ tham mưu, tư vấn tin cậy của Chính phủ như việc phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc đánh giá các hiện tượng tai biến thiên nhiên hay xu hướng mới trong khoa học công nghệ.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt mong muốn, năm 2024, Viện Hàn lâm tiếp tục phát huy vai trò dẫn đầu về nghiên cứu khoa học cơ bản, phát huy thế mạnh của Viện Hàn lâm trong nghiên cứu khoa học biển; đẩy mạnh hoạt động của hai Trung tâm Toán học và Vật lý được UNESCO công nhận đối với khu vực ASEAN và quốc tế…

Viện Hàn lâm tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; triển khai Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Viện cần quyết tâm thực hiện thành công nội dung: Xây dựng đề án tăng cường năng lực cho Viện Hàn lâm ngang tầm các nước tiên tiến, có đủ năng lực, điều kiện để giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ. Viện thường xuyên phối hợp xây dựng các báo cáo đối với vấn đề cơ chế chính sách, những vấn đề quan trọng, cấp bách về khoa học công nghệ cho Đảng, Nhà nước, tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp để xử lý gấp các hiện tượng bất thường như động đất, sạt lở, ô nhiễm môi trường...

Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN)

Để triển khai tốt những nhiệm vụ trong năm 2024, Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, Viện Hàn lâm sẽ tập trung xây dựng các đề án quan trọng do Trung ương, Bộ Chính trị và Chính phủ giao, cụ thể như: Đề án về phát triển Viện Hàn lâm Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, thế giới, hoàn thành trong năm 2024 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Đề án nghiên cứu các khoa học cơ bản và phát triển công nghệ nền tảng của công nghệ sinh học đặc thù cho Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2024; Đề án Tăng cường năng lực Quốc gia về quan sát Trái đất dựa trên vệ tinh nhỏ có độ phân giải cao, siêu cao bằng công nghệ cảm biến quang học, ra-đa, kết hợp với thiết bị bay không người lái...

Viện Hàn lâm sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các dự án lớn, các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao như: Dự án Vệ tinh quan sát Trái đất, dự án Trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội; đẩy mạnh triển khai các chương trình nghiên cứu cơ bản, chú trọng nâng cao chất lượng các công bố quốc tế đạt chuẩn quốc tế…

Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh cho biết thêm, năm 2023, Viện Hàn lâm đã thực hiện tốt các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Viện tiếp tục duy trì thành tích cao về số lượng và đặc biệt là có sự tăng trưởng về chất lượng các công trình công bố của Viện. Chất lượng công trình công bố tiếp tục được duy trì ở mức cao. Số lượng công bố trên các tạp chí quốc tế chất lượng cao đạt 79% tổng số công trình công bố quốc tế.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN)

Các hoạt động nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ được các nhà khoa học của Viện Hàn lâm tích cực triển khai. Năm 2023, Viện đã được cấp 76 bằng độc quyền phát minh sáng chế và bằng độc quyền giải pháp hữu ích, tăng hơn 40% so với năm 2022, trong đó có 3 bằng độc quyền sáng chế quốc tế. Các hoạt động khoa học công nghệ khác cũng đạt kết quả tốt như: Vận hành hoạt động ổn định và hiệu quả hệ thống VNREDSat-1 (hệ thống vệ tinh quan sát Trái Đất đầu tiên của Việt Nam) trên quỹ đạo, cung cấp ảnh viễn thám góp phần tích cực vào các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ vũ trụ, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; hoạt động của mạng lưới trạm quan sát động đất phục vụ báo tin động đất và cảnh báo sóng thần./.

Diệu Thúy

Tin liên quan

Xem thêm