An sinh

Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2023

Từ 1/7/2023, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng từ 12,5% đến 20,8% theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ.

TTXVN
TTXVN

Xem thêm