Xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh chấn chỉnh hoạt động đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị y tế

TP. Hồ Chí Minh

Sở Y tế Thành phố yêu cầu giám đốc các đơn vị trực thuộc rà soát, chấn chỉnh công tác lập hồ sơ mời thầu, bảo đảm tính công khai, minh bạch; tránh tình trạng đưa ra các yêu cầu, tiêu chí mang tính chất chủ quan, không bảo đảm tính cạnh tranh...

Nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy vận hành hệ thống máy xét nghiệm. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

TTXVN - Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi giám đốc các đơn vị trực thuộc về việc chấn chỉnh hoạt động đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế. Văn bản này nhấn mạnh, giám đốc đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác đấu thầu tại đơn vị, chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Sở Y tế Thành phố yêu cầu giám đốc các đơn vị trực thuộc rà soát, chấn chỉnh công tác lập hồ sơ mời thầu, bảo đảm tính công khai, minh bạch; tránh tình trạng đưa ra các yêu cầu, tiêu chí mang tính chất chủ quan, không bảo đảm tính cạnh tranh, dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Bên cạnh đó thực hiện nghiêm công tác đấu thầu qua mạng bảo đảm đạt được chỉ tiêu lộ trình theo quy định tại Thông tư 08 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các đơn vị chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chính sách pháp luật đấu thầu, lựa chọn nhà thầu (đặc biệt về đấu thầu qua mạng) để nâng cao năng lực, nghiệp vụ, chuẩn hóa chất lượng cán bộ làm công tác đấu thầu, bảo đảm có đủ trình độ, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu, dự án tại đơn vị.

Máy gia tốc xạ trị của Bệnh viện Chợ Rẫy hoạt động trở lại sau một thời gian bị gián đoạn do thiếu linh kiện thay thế. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, Giám đốc các đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác đấu thầu tại đơn vị và chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc, xử lý tình huống theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân; khắc phục tình trạng né tránh, không tham mưu, không đề xuất, đùn đẩy trách nhiệm trong công tác đấu thầu tại đơn vị.

Các đơn vị cần có kế hoạch, giải pháp nhằm chủ động nâng cao năng lực về công tác quản lý tài chính, kiểm soát hoạt động đấu thầu đảm bảo tính cạnh tranh, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế và đúng pháp luật. Ngoài ra, các đơn vị tập trung thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt tại dự án quan trọng, trọng điểm, góp phần thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát chặt chẽ hoạt động của các đơn vị trong hoạt động đấu thầu mua sắm trang thiết bị và vật tư tiêu hao, đặc biệt là đơn vị đã áp dụng hình thức tự chủ về tài chính nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trước đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn 10209/VP-NCPC về việc chấn chỉnh hoạt động đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an./.

Đinh Hằng

Xem thêm