Khoa học

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Chiến lược quản trị dữ liệu phục vụ mục tiêu chuyển đổi số

TP. Hồ Chí Minh

Từ nay đến năm 2025, Chiến lược quản trị dữ liệu của Thành phố tập trung vào 3 nhóm chính: nhóm dữ liệu về người dân; nhóm dữ liệu tài chính - doanh nghiệp; nhóm dữ liệu về đất đai - đô thị.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

TTXVN - Ngày 3/3, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược quản trị dữ liệu Thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là một trong các kết quả quan trọng của chương trình hợp tác giữa UBND Thành phố và Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2022 - 2023.

Chiến lược quản trị dữ liệu được xây dựng nhằm khai phá tiềm năng của dữ liệu để phục vụ tốt hơn cho hoạt động của các cơ quan chính quyền Thành phố, cung cấp dịch vụ thân thiện và hiệu quả hơn cho người dân, tăng năng suất lao động, đổi mới sáng tạo, hướng đến phát triển kinh tế số một cách toàn diện và bền vững.

Chiến lược tạo lập các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin nền tảng phục vụ mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh của Thành phố; thúc đẩy trao đổi, chia sẻ, sử dụng, tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước hướng đến quản trị và điều hành, ra quyết định dựa trên dữ liệu; chuẩn hóa các nhóm dữ liệu đảm bảo kết nối, chia sẻ, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chiến lược cung cấp dữ liệu thống nhất, tin cậy, bảo mật và an toàn cho người dân, doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu để khai thác sử dụng nhằm tạo giá trị gia tăng, tiền đề phát triển kinh tế dữ liệu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho Thành phố.

Bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội nghị. Bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội nghị. Bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Từ nay đến năm 2025, Chiến lược quản trị dữ liệu của Thành phố tập trung vào 3 nhóm chính: nhóm dữ liệu về người dân (gồm các nhóm dữ liệu hành chính, hộ tịch, y tế, giáo dục, an sinh); nhóm dữ liệu tài chính - doanh nghiệp (tổng hợp và thống kê thu chi ngân sách, quản lý đầu tư công, doanh nghiệp - hộ kinh doanh cá thể); nhóm dữ liệu về đất đai - đô thị (đất đai, thông tin địa lý, ngành xây dựng, giao thông, quy hoạch - kiến trúc).

Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2025 có 100% hệ thống thông tin quản lý về đất đai, cấp phép xây dựng, quy hoạch được hình thành thống nhất trên địa bàn; hoàn thành tạo lập dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, dữ liệu về an sinh; dữ liệu về thành lập, tình hình hoạt động doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể; dữ liệu về thu chi ngân sách, giải ngân đầu tư công. Các sở, ngành, địa phương mỗi năm có ít nhất một sáng kiến sử dụng dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định; 100% cơ sở dữ liệu của Thành phố phải được lưu trữ, quản lý tại Trung tâm dữ liệu Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh chủ động đề ra nhiều giải pháp triển khai đô thị thông minh và chuyển đổi số; trong đó, xác định “dữ liệu số” là nền tảng, chìa khóa quan trọng để chuyển đổi số một cách toàn diện, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số, xây dựng chính quyền số, phát triển đô thị thông minh, đô thị sáng tạo.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Ngân hàng Thế giới, bạn bè quốc tế và chuyên gia trong nước, đến nay, Thành phố đã ban hành được Chiến lược quản trị dữ liệu. Thành phố mong muốn, Ngân hàng Thế giới, Tổng Lãnh sự quán Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh và các chuyên gia tiếp tục hỗ trợ, giúp địa phương trong suốt quá trình triển khai Chiến lược này.

Chia sẻ tầm quan trọng của Chiến lược quản trị dữ liệu, bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đề xuất, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục đầu tư xây dựng thể chế phù hợp để quản lý tài sản dữ liệu một cách an toàn và tối đa hóa giá trị của tài sản dữ liệu. Trong đó, việc xây dựng một đơn vị chuyên trách để quản lý dữ liệu và chuyển đổi số rất quan trọng để đảm bảo thực hiện hiệu quả Chiến lược. Theo bà Carolyn Turk, Ngân hàng Thế giới sẵn sàng hợp tác, cung cấp cho Thành phố những kiến thức toàn cầu, ý kiến cố vấn, chuyên gia hàng đầu để triển khai Chiến lược này.

Tại Hội nghị, bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn, Chiến lược quản trị dữ liệu của Thành phố sẽ được triển khai hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của lãnh đạo địa phương trong việc tận dụng số liệu để ra quyết định tốt hơn và củng cố nền kinh tế số - xã hội số của Thành phố.../.

Tiến Lực

Xem thêm