Xây dựng Đảng

Thông báo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải

Kết quả kiểm tra nhằm tạo hiệu quả cao trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải.

TTXVN - Chiều 10/11, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra số 1 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương làm Trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị thông báo kết quả kiểm tra tại Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải.

Đại tướng Tô Lâm, Phó trưởng Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng.

Tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Trung ương) Nguyễn Văn Định trình bày dự thảo thông báo kết quả kiểm tra.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng. Việc Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải là công tác thường xuyên của Đảng, nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, bất cập, thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương.

Đại tướng Tô Lâm cho biết, với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, cùng sự phối hợp chủ động từ Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải, Đoàn kiểm tra nhận thấy, Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải đã quán triệt, triển khai kịp thời các kết luận, nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Một số ưu điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải được Đoàn kiểm tra ghi nhận như: nghiêm túc triển khai, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương về bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ chính trị nội bộ tới cán bộ, đảng viên. Qua đó tạo hiệu quả cao trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải.

Đại tướng Tô Lâm, Phó trưởng Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trưởng Đoàn Kiểm tra ghi nhận: Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải đã nghiêm túc, coi đợt kiểm tra này như cuộc chỉnh đốn, tập huấn, nâng cao về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đại tướng Tô Lâm cho biết, thời gian tới, các thế lực thù địch tiếp tục dùng mọi thủ đoạn, âm mưu, chia rẽ nội bộ Đảng, tình hình "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" diễn ra vô cùng phức tạp, từ đó đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải cần tiếp tục chú trọng, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đây là công việc phải tiến hành thường xuyên, liên tục.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết: Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và Ban Cán sự Đảng đã nghiên cứu và thống nhất hoàn toàn với kết quả của Đoàn kiểm tra số 1. Trong thời gian không dài, với khối lượng lớn công việc, dự thảo kết quả kiểm tra đã đưa ra nhiều nội dung, ghi nhận kết quả Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải đã đạt được, trong đó có cả hạn chế và kiến nghị. Bộ Giao thông vận tải coi các kiến nghị của Đoàn kiểm tra chính là định hướng, là biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trực thuộc trong thời gian tới./.

Xuân Tùng

Xem thêm