Chính sách mới

Thống nhất phương án đầu tư mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành

Hà Nội

Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thống nhất phương án nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư mở rộng tuyến đường cao tốc, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

(TTXVN) Ngày 30/12, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 8886/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của lãnh đạo Chính phủ về phương án đầu tư Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thống nhất phương án nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư mở rộng tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo đảm đầu tư các dự án giao thông đường bộ có nhu cầu cấp bách trong thời gian sớm nhất, theo đúng quy định pháp luật./.

Trần Phương

Xem thêm